Oertijdmuseum

Horizontal tabs

Beschrijving

Collectie Om haar doel te bereiken richt zij zich hierbij vooral op de vondsten van Noord-Brabant en directe omgeving en probeert hiermee ook voor de toekomst scenario's te voorspellen betreffende geologische en ecologische ontwikkelingen, zoals o.a. grondwaterdaling, zeespiegelstijging, ozongat- en drinkwaterproblematiek, en temperatuurschommelingen. Duurzaamheid en het landschap van de Meierij staan ook zoveel mogelijk centraal.  Zij tracht dit doel te bereiken door een actief geologisch verzamelbeleid, registratie, documentatie , wetenschappelijk onderzoek, beheer en behoud, en presentatie naar het publiek toe vooral gericht op educatie en informatie. Het vervaardigen van geologische lesmaterialen (voor momenteel geheten basisonderwijs, basisvorming en studiehuis) vormt een speerpunt. Collectieonderdelen Kerncollectie: geologica (geologische objecten)- subkerncollectie: paleontologica ( fossielen)- subkerncollectie: mineralogica (mineralen en edelstenen) Deelcollectie: biologica (biologische objecten) Deelcollectie: archeologica (archeologische objecten) Binnen de kerncollectie vormt de collectie van zuidelijk Nederland en omringende gebieden het zwaartepunt. Collecties uit omringende gebieden zijn noodzakelijk daar lang niet van alle geologische tijdvakken aardlagen ontsloten zijn in zuidelijk Nederland. Om toch een complete wordings-geschiedenis van onze achtergrond te kunnen tonen zijn collectieonderdelen uit andere regio's onontbeerlijk. Belangrijke kernonderdelen: - Kwartair van Noordzee & rivierengebied (2 miljoen-10.000 jaar oud);- Plioceen en Mioceen van Brabant (3-10 miljoen jaar oud);- Laat Krijt van Limburg (75-65 miljoen jaar oud);- Paleogeen van Zeeland, België & Sheppy (50-30 miljoen jaar oud);- Trias van Winterswijk (250 miljoen jaar oud);- Carboon van Limburg (300 miljoen jaar oud);- Invertebrata (vanaf 3.000 miljoen jaar oud);- Vertebrata (vanaf 400 miljoen jaar oud);- Ichnofossielen (vanaf 50 miljoen jaar oud);- Mineralen;- Gesteenten;- Edelstenen;- Boorkernen;- Slijpplaatjes;- Noordelijke zwerfstenen;- Dissertatiecollecties Rijksuniversiteit Utrecht;- Bibliotheek ( meer dan 3.000 items). Herkomst en eigendom Ruim 75% van de collectie is afkomstig uit eigen expedities en opgravingen. Het restant is verkregen door schenkingen, legaten, aankopen en ruilverkeer. Het oertijdmuseum De Groene Poort kan over alle in haar bezit zijnde collecties en collectieonderdelen probleemloos beschikken. Exposeren, conserveren, restaureren, uitlenen en alle andere museale handelingen kunnen direct en eigenmachtig uitgevoerd worden. Cultuurhistorische waarde Door het zeer actief wetenschappelijk onderzoeksbeleid neemt de kerncollectie (geologica) jaarlijks in toenemende mate in belangrijkheid toe. Telkenmale worden voor Nederland en de wereld unieke soorten (holotypen ofwel type-exemplaren) gevonden en beschreven. Het aantal holotypen binnen de geologische collecties bedraagt momenteel enkele tientallen.De collectie Plioceen en Mioceen van Brabant valt in zijn geheel binnen de categorie A. Ook belangrijke onderdelen van onder andere het Late Krijt uit Limburg (type-exemplaren), en dissertatiecollecties der Rijksuniversiteit Utrecht vallen onder categorie A (rapport Mondriaan Stichting).Overige geologica collecties vallen zowel onder categorie A, categorie B (expositie en wisselexpositieonderdelen) als onder categorie C (studie - en vergelijkingsmateriaal).Het museumbeleid is zodanig dat onderdelen vallend onder categorie D afgestoten worden indien deze niet voor lesmateriaal geschikt zijn bevonden. Hiervoor is zelfs een steengroeve op het terrein ingericht waar ieder kind een gratis exemplaar kan zoeken en meenemen. Kerncollectie De kerncollectie van het Oertijdmuseum is de collectie geologica (geologische objecten) gericht op de wordingsgeschiedenis van de aarde onder onze voeten met speciaal aandacht voor zuidelijk Nederland en refererend naar het omringende Waardevol Cultuurlandschap de Meierij.De collecties biologica en archeologica zijn als referentiemateriaal en expositieonderdelen complementair in de museumdoelstelling en derhalve noodzakelijk voor exposities en lesmateriaal. De Groene Poort als gebouw Op 3 april 1999 werd de Groene Poort officieel geopend door staatssecretaris Dr. R. van der Ploeg. Vanaf dit tijdstip beschikt Nederland over het eerste echte Oertijdmuseum. Tot die tijd was de collectie gehuisvest op de Ammonietenhoeve. Het ontwerp van Prof. Ir. H.J. Henket heeft in 1999 de provinciale welstandsprijs gewonnen. Het is een transparant gebouw opgetrokken uit natuurlijke materialen en ligt circa een meter verzonken onder het maaiveld. De architect beoogde hiermee de link met de aarde te visualiseren, waar het overgrote deel van de collectie uit afkomstig is. Het ontwerp wordt beheerst door een grote vide. Het publiek heeft hier de mogelijkheid elk ten toon gestelde object van alle kanten te bekijken. Op dit moment hangt er het skelet van de grootste van de drie bij Kijkduin aangespoelde potvissen. Op de tweede verdieping wordt medio november de nieuwe vaste expositie 'Dinosaurs, ammonites & asteroids' geopend. Hier kan de bezoeker een indruk opdoen hoe Nederland er 65 miljoen jaar geleden uitzag.

Adres

Bosscheweg 80
5283 WB Boxtel

Telefoonnummer

0411-616861

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0