Oosterkerk

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding KERK, stedebouwkundig fraai gesitueerd op de hoek van de S.S. Rosensteinlaan en de Thomassen à Thuessinklaan aan de hoofdtoegang van de in de jaren twintig en dertig gerealiseerde Oosterparkwijk, gebouwd in 1927-1929 als gereformeerde kerk met aangebouwde pastorie en kosterwoning in opdracht van de kerkeraad naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler en Drewes in een door de architectuur van de Amsterdamse School geïnspireerde bouwstijl. De aanbouw met vergaderlokaal uit 1958 aan de zijde van de Thomassen à Thuessinklaan valt buiten de bescherming. Het orgel uit 1939, gemaakt door de Fa. Valckx en Van Kouteren, heeft geen monumentale waarde. In 1990 zijn de waardevolle glas-in-loodramen gerestaureerd. Het gebouw is thans nog als kerk in gebruik. Omschrijving Het uit geelgrijze baksteen op een veelhoekige plattegrond opgetrokken kerkgebouw bestaat uit een samenstel van een drietal kappen met steile zadeldaken, belegd met zwart geglazuurde Hollandse pannen. Op het snijpunt van de drie kappen staat een spitse, torenachtige dakruiter, bekleed met leien en ter hoogte van de insnoeringen gemarkeerd met zinken elementen. Aan de straatzijde heeft het gebouw twee zelfstandige puntgevels die in de rooilijn zijn geplaatst. Hiertussen bevindt zich de overhoeks geplaatste voorgevel met de hoofdingang. Tussen voor- en zijgevels staan massieve, afgestompte torens met smalle galmgaten en bolvormige, met zink afgedekte bekroningen. Alle gevels hebben grote, paraboolvormige ramen die door twee muurdammen in drieën zijn gedeeld. De ramen zijn ingevuld met kleurig glas-in-lood uit de bouwtijd en hebben onderdorpels van geglazuurde lekdorpelsteen. De hoofdingang bestaat uit een dubbele blankhouten deur in een portiek, geflankeerd door halfronde borstweringen die reiken tot halverwege de hoogte van de gevel. Tussen de borstweringen boven de ingang een terugliggend balkon met gebogen bakstenen borstwering en houten vlaggestok. Aan weerszijden in de borstweringen reeksen kleine vierkante glas-in-loodramen. Inwendig heeft de ruimte een centraal karakter, overdekt door een in het zicht gelaten houten bekapping. De lampen met een vormgeving in de stijl van de Amsterdamse School dateren uit de bouwtijd. Waardering Kerk met aangebouwde pastorie en kosterswoning, opmerkelijk gesitueerd en vormgegeven in een bouwstijl, die geïnspireerd is door de architectuur van de Amsterdamse school naar ontwerp van de Groninger architecten Kuiler & Drewes, van algemeen belang uit stedebouwkundig, cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt, vanwege de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur, vanwege de plaats die het gebouw inneemt in het werk van de architecten en vanwege zijn opmerkelijke stedebouwkundige situering.

Adres

S.S. Rosensteinlaan 22-23
9713 JP Groningen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0