Oud-Jezuïetencollege

Horizontal tabs

Beschrijving

De straat waarin het “Oud-Jezuïetencollege van Halle” zich bevindt heette voor de gemeentenfusies van 1977 “Kasteelstraat”. Komend van de Grote Markt loopt de bezoeker inderdaad naar een doodlopend straateind dat eertijds de toegang was tot het stadskasteel (de burcht) van Halle.

In dit stadsdeel dat in de volksmond “achter de kerk” heette, bevonden zich heel wat kerkelijke gebouwen: het huis van de pastoor, van de muziekmeester,  van de koorheren en tussen de steunberen van de kerk waren tot rond 1880 verkoophuisjes tegen de kerkmuur gebouwd. Kort nadat de Christelijke kerk werd gesplitst in Katholieken en Protestanten, vond het kerkbestuur het nuttig dat ook in Halle een betrouwbare groep geestelijken orde op zaken zou komen stellen in de katholieke bedevaartbeleving.

Jezuïeten vestigden zich derhalve te Halle en zoals de letters in de gevel aantonen bouwden ze er rond 1650 het college waarvan we op dit plein de korte voorgevel zien, maar waarvan de lange zijflank met de klaslokalen zich in de St.-Martinusgang bevindt. Op de foto zien we dat deze St.-Martinusgang kon aangelegd worden nadat de zg. “Sodaliteitskapel” werd afgebroken in het kader van moderne urbanisatie. Na 150 jaar aanwezigheid in Halle werd de kloosterorde der Jezuïeten door de paus (onder politieke druk) afgeschaft en werd dit prestigieuze gebouw achtereenvolgens voor allerlei doeleinden gebruikt.  In 1825 konden Zusters van het H.-Hart er onderwijs inrichten tot ze in 1850 verhuisden naar de immense gebouwen de ze hadden opgetrokken op het kazernegebied van de handboog- en voetboogschutters.

In 1853 stichtte de stad in dit gebouw een Burgerlijk Hospitaal waarin Zwartzusters zorg droegen voor zieken, wezen en ouderlingen. Het voorste deel van dit gebouw werd tot 1888 gebruikt als pastorij. In dat jaar bood de stad een prestigieus patriciërshuis in de Hunderstraat aan als pastorij zodat het hospitaal geheel het oud-Jezuïetencollege in beslag kon nemen. Geleidelijk werden de weeskinderen elders ondergebracht, bouwden de zusters zich een klooster en een moderne kliniek op de gronden van de stadsburcht, en verhuisden de ouderlingen naar andere oorden.

Vanaf 1972 onderging het gebouw een grondige restauratie en werd er de stedelijke muziekschool ingericht, met de zolder als streekmuseum. Sinds 1997 draagt deze instelling de naam Stedelijke Servaisacademie voor Muziek, Woord en Dans.

In datzelfde jaar werd temidden dit plein een standbeeld opgericht van de Hallenaar Jozef Cardijn (1882-1967) die als stichter van de internationale Katholieke Arbeidersjeugd. (K.A.J.)  tot het kardinalaat werd verheven. Ook de straat werd naar deze illustere Hallenaar genoemd, om verwarring te vermijden met de gelijknamige straat in Essenbeek.  

Toen de foto genomen werd, was het hospitaal van de stad afgesloten door een voortuin en een muur waarin een sierlijke poort die voordien in de basiliek het kerkschip scheidde van het priesterkoor, en dus onder de triomfboog stond opgesteld.

Adres

Cardijnstraat
1500 Halle

Openingstijden

Vandaag is de stedelijke muziekacademie gevestigd in het Oud Jezuïetencollege. Het gebouw is dus een openbaar gebouw, maar de lokalen zijn niet publiek toegankelijk. 

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0