Oud-katholieke kerk Johannes de Doper in Gouda

Horizontal tabs

Beschrijving

Deze schuilkerk, gewijd aan Johannes de Doper groeide in de loop der jaren uit tot wat nu de Oud-katholieke kerk is.

Zolang het complex diende als schuilkerk was het noodgedwongen verborgen achter een rij woonhuizen. Van de eerste kerkzaal die daar werd ingericht zijn nog sporen terug te vinden in de kap van de huidige pastorie. Daarna volgde de aankoop van twee huisjes aan de achterzijde (de Raam) en in 1632 nog twee ter plaatse van Hoge Gouwe 111. In de tuin achter deze huisjes werd nog in datzelfde jaar een nieuwe kerkzaal gebouwd.

Het kerkgebouw werd in 1352 gebouwd door een welgestelde Goudse koopman. Het werd in 1630 gekocht door Suitbertus Purmerent en voor gelovigen geschikt gemaakt voor kerkdiensten waarin zijn broer pastoor Petrus Purmerent voorging. In deze tijd mochten katholieken namelijk van de overheid geen kerkgebouwen hebben. Vandaar dat men ook wel spreekt over ‘huiskerken’ of ‘schuilkerken’. Het pand op de Hoge Gouwe 107 is nog de enige katholieke schuilkerk in Gouda uit die tijd die voor de eredienst in gebruik is gebleven. Reden hiervan is de bijzonderheid dat de katholieken die hier eredienst vieren in het schisma van 1723 de kant kozen van de Rooms-Katholieke kerk ‘van de oud bisschoppelijke clerezie’. Dit is het deel van de Rooms-Katholieke kerk dat in weerwil van de Paus en de congregatie voor de geloofsleer vasthield aan de oude rechten van de plaatselijke (het volk samen met zijn bisschop) kerk en aan het rechtmatig gezag van de eigen bisschop dat niet ondergeschikt is aan het gezag van de bisschop van Rome. Dankzij deze zelfbewuste houding en eigen verantwoordelijkheid van katholieken is de Oud-Katholieke kerk ontstaan: met de bijzondere combinatie van - naar Rooms-Katholieke traditie - geldige ambten en sacramenten én een solidaire houding naar cultuur en wetenschap. In overeenstemming met de katholieke leer en de traditie der kerk heeft zij als kerk gebruik gemaakt van haar recht om beleid te voeren in zaken die niet het wezen van het ambt of de sacramenten aantasten. Uitvloeisel van dit beleid is dat pastoors mogen trouwen, vrouwen diaken, priester of bisschop mogen worden, en homo’s net als ieder ander die gedoopt is ter communie zijn genodigd.

Adres

Hoge Gouwe 107
2801 LE Gouda

Telefoonnummer

(0182) 513 301

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0