Oud Middachten: T-boerderij

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving onderdeel 40

Inleiding

De BOERDERIJ OUD MIDDACHTEN is gelegen op een oude bouwplaats en werd in 1908 herbouwd naar een ontwerp van de Dierense architect G.J. Uiterwijk (1863-1937). De boerderij is ontworpen in een historiserende trant waarbij ondermeer teruggegrepen is op de Nederlandse laat zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse bouwkunst. In de jaren tussen 1897 en 1914 vond er een grootschalig herstel van het landgoed plaats. In deze jaren werden verschillende pachtboerderijen ver- of herbouwd waarbij het kasteel en met name de bouwhuizen vaak als inspiratiebron dienden. Hierdoor kregen de boerderijen over het algemeen meer allure dan voorheen en bovendien sloten ze stilistisch gezien beter op de hoofdgebouwen van het landgoed waardoor de samenhang versterkt werd. De boerderij heeft een voortuin met een gazon en een beukenhaag.

Omschrijving

Het pand is gebouwd op een T-vormige plattegrond. Het voorhuis is voorzien van een ver overstekend schilddak op fraai gesneden schoren dat boven de topgevel aan de voorzijde een aangekapt afgewolfd zadeldak bezit. In het rechter dakschild is een ventilatie opening opgenomen. In het rechter achterschild bevindt zich een dakkapel met een tweedelig raam. Het achterhuis is voorzien van een afgewolfd zadeldak met een uilebord. In het linker dakschild bevinden zich twee ventilatieopeningen. Beide daken zijn voorzien van een rietbedekking. Op de beide nokeinden van het dakschild van het voorhuis bevindt zich een vernieuwde gemetselde schoorsteen. Deze schoorstenen waren oorspronkelijk voorzien van metalen dekplaten op steunijzers. De boerderij is voorzien van een omlopende gepleisterde plint. Op de hoeken, alsmede aan weerszijden van de topgevel van de voorgevel, bevinden zich lisenen. De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL heeft in het midden een van een topgevel en lisenen voorzien geveldeel met links een door een strek afgesloten deur met een 6-ruits bovenlicht en rechts twee 15-ruits schuiframen. Het linker venster wordt afgesloten door een blinde segmentboog (waarboven de naam van de boerderij is aangebracht) terwijl het rechter venster door een strek afgesloten wordt. De zolderverdieping bezit twee door strekken afgesloten 6-ruits schuiframen. Zowel links als rechts van dit geveldeel bevindt zich een door een strek afgesloten venster met een 15-ruits schuifraam waarboven zich een halfrond gietijzeren van een roedeverdeling voorziene zolderraam bevind. De onderramen van de schuiframen zijn voorzien van in de kleuren van Middachten geschilderde luiken. De LINKER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft links een 12-ruits schuifraam met luiken over de volle hoogte. Hiernaast bevindt zich een deur met bovenlicht als in de voorgevel. Rechts bevindt zich een venster met een 15-ruits schuifraam en luiken voor de onderramen. Onder dit venster bevindt zich een tweedelig metalen kelderluik. De indeling van de gevel van het achterhuis is gewijzigd en is voorzien van betonnen stalramen. De ACHTERGEVEL heeft in het midden door een segmentboog afgesloten dubbele deeldeur met aan weerszijden een smal rondboogvenster. Ter hoogte van de linker boogaanzet van de deeldeuropening bevindt zich een hardstenen stichtingssteen met het opschrift 'HERBOUWD MCMVIII'. Zowel uiterst links als rechts bevindt zich een door segmentboogje afgesloten staldeur. Boven de deeldeuropening bevindt zich een door een segmentboogje afgesloten zolderluik met aan weerszijden een rechtgesloten muuropening met een louvreluik ten behoeve van de ventilatie. De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft links een venster met een schuifraam als in de voorgevel. Rechts bevinden zich twee boven elkaar geplaatste lagere vensters die ieder voorzien zijn van twee gekoppelde 8-ruits schuiframen. Het onderste venster heeft luiken over de volle hoogte terwijl het hoger gelegen venster slechts luiken voor het onderraam bezit. De gevel van het achterhuis bezit vijf 9-ruits gietijzeren, door segmentboogjes afgesloten, stalramen en een tussen het derde en het vierde stalraampje geplaatste en eveneens door een segmentboog afgesloten staldeur. Het deels gemoderniseerde INTERIEUR bezit nog diverse oorspronkelijke onderdelen zoals ondermeer een eenvoudige houten schoorsteenmantel met een naastgelegen kastenwand alsmede twee kelders waarvan één met troggewelfjes.

Waardering

BOERDERIJ Oud Middachten, behorend tot de historische buitenplaats Middachten, herbouwd in 1908 naar ontwerp van G.J. Uiterwijk is van algemeen cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang - als zeldzaam voorbeeld van een in een historiserende trant in 1908 herbouwde T-boerderij waarbij teruggegrepen is op de Hollandse laat zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse bouwkunst. - wegens de vrij gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik. - als voorbeeld van het oeuvre van de Dierense architect G.J. Uiterwijk (1863-1937). - wegens de beeldbepalende situering aan de zuidoostelijke dorpsrand van De Steeg waar zich meerdere tot het bezit van Middachten behorende bouwwerken bevinden. - als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het landgoed Middachten waarmee de boerderij in historisch perspectief alsmede functioneel gezien onlosmakelijk verbonden is. De boerderij is exemplarisch voor het herstel en de verfraaiing van het landgoed in de vroege twintigste eeuw.

Boerderijen. De fraai gelegen Veluwse hallenhuisboerderij Neerbosch (Diepesteeg 23) dateert uit het begin van de 19de eeuw. Oud Middachten (Oversteeg 45) is een boerderij met dwars voorhuis, behorend tot het landgoed Middachten. De boerderij is in 1908 herbouwd naar plannen van G.J. Uiterwijk. Hetzelfde geschiedde bij de boerderij Havikerwaard (Havikerwaard 51) in 1912.

Adres

Oversteeg 45
6994 AS De Steeg

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0