Overblijfsel van de westvleugel van het voormalige Jezuietenklooster

Horizontal tabs

Beschrijving

Overblijfsel van de westvleugel van het voormalige Jezuietenklooster. Opgetrokken in de trant der zgn. Maaslandse renaissance met hoekblokken, horizontale banden, vensteromlijstingen en kroonlijsten op consoles van natuursteen. Op de noordoosthoek een uitgebouwde traptoren uit 1609. De straatgevel, XVIIId, daar het op de kerk aansluitende deel bij de aanleg van de straat gesloopt is. Op het torentje van het zogenaamde Jezuïetenhofje, zitten twee zonnewijzers.

De voorm. jezuïetenkerk (Achter de Comedie 1) , nu theater ‘De Bonbonnière’, werd in 1606-'12 naar plannen van jezuïetenpater Petrus Huyssens opgetrokken in mergel als een zaalkerk met pseudotransept en een smal, recht gesloten koor. Na de opheffing van de jezuïetenvestiging in 1773 werd de kerk in 1788-'89 omgebouwd tot schouwburg naar plannen van Mathias Soiron. Daarbij werd de kerktoren (1615) gesloopt. Van de met ionische en corinthische pilasters gelede westfaçade uit 1612 is de in- en uitgezwenkte gevelafwerking verloren gegaan bij de verhoging in aangepaste stijl ten behoeve van de nieuwe toneeltoren in 1955. De ingang van de schouwburg kwam aan de oostzijde te liggen en het kerkkoor werd verbouwd tot trappenhuis. Op een ingrijpende verbouwing in 1878-'79, naar plannen van J.E. Rémont, volgden in de 20ste eeuw diverse andere verbouwingen. Op de begane grond hebben de zogeheten Redoutezaal en drie aangrenzende kabinetjes wandbetimmeringen en stucwerk uit 1789 in eenvoudige Lodewijk XVI-vormen. De sinds de verbouwing in 1879 als ‘Bonbonnière’ aangeduide theaterzaal op de verdieping heeft twee galerijen, ereloges met balkon en een tongewelf met decoratief stucwerk. De plafondschildering van Ch. Eyck dateert uit 1959. Het wit gepleisterde entreegebouw in rijke eclectische vormen is in 1878-'79 naar plannen van J.E. Rémont toegevoegd. De inrichting van de foyer, nu theatercafé, is samengesteld met midden-18de-eeuwse interieurelementen uit het eerdere theater in de voorm. garnizoensmanege. Van het voorm. klooster resteert een gedeelte van de in 1609 als refectorium gebouwde westvleugel in maniëristische vormen voorzien van een vierkante toren met ingesnoerde spits (Achter de Comedie 14-16). De bovenste torengeleding heeft gebeeldhouwde cartouches met het bouwjaar en twee zonnewijzers. De huidige zuidgevel werd opgetrokken bij de inkorting van deze vleugel in 1787 voor de aanleg van een nieuwe straat (Achter de Comedie).

Adres

Achter de Comedie 14
6211 GZ Maastricht

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0