Pakhuis "Londen". Pand met pakhuisgevel. Twee gevelstenen. Inwendig houtskelet

Horizontal tabs

Beschrijving

Pand met pakhuisgevel. Twee gevelstenen. Inwendig houtskelet 17e eeuw.

Overige pakhuizen. In het havenkwartier staan nog enkele pakhuizen, zoals de in oorsprong 17de-eeuwse pakhuizen Londen (Bierkade 2) en Dantzig (Bierkade 8), beide met twee lage verdiepingen en een hijstravee (oorspronkelijk met luiken). Het pakhuis Bierkade 5 heeft inwendig een 17de-eeuws houtskelet. Kleiner, maar ook voorzien van een hijstravee, is het 17de-eeuwse pakhuis Achterom 111 (gerestaureerd 1988). Uit circa 1860 dateert de gepleisterde gevel van het dubbele pakhuis Korenmarkt 5-6, dat wellicht een oudere kern heeft. Opmerkelijk zijn de diverse kaaspakhuizen, veelal brede diepe panden met lage verdiepingen. Het voorm. kaaspakhuis De Zon (Bierkade 1) werd in 1873-'74 gebouwd naar ontwerp van A.C. Bleijs voor de firma Tj. Kroon en Zn. (sinds 1994 kantoorpand). Het met mansardedak uitgevoerde dubbele pakhuis De Landbouw en De Nijverheid (Nieuwendam 2-3) uit 1890 diende respectievelijk voor de opslag van meel en kaas. Een vergelijkbaar mansardedak heeft het dubbele kaaspakhuis Alkmaar en Gouda (Bierkade 4) , gebouwd in 1903 voor K. de Jong (sinds 1993 museum). Andere kaaspakhuizen zijn België (Gerritsland 7; 1913), Appelhaven 6 (1926) en Noord-Holland (Bierkade 6; 1931). De voorm. distilleerderij ‘Schermer Jenever’ werd in 1782 gesticht als wijnkoperij B. Schermer. Het pand Dubbele Buurt 44 werd in 1876 verbouwd tot likeurstokerij naar ontwerp van A.C. Bleijs. Hij ontwierp ook in 1877 de aangrenzende brandewijnstokerij Dubbele Buurt 46-48 met hogere pakhuisgedeelte en halfronde vensters. In 1919-'20 volgde een uitbreiding met woonhuis en pakhuis (Kleine Noord 51) naar ontwerp van M.J.E. Lippits en H.J. Cramer.

Adres

Bierkade 2
1621 BE Hoorn

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0