Paleis op de Meir (Antwerpen)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Paleis op de Meir heeft al een lange geschiedenis achter zich met verschillende eigenaars die telkens heel wat veranderingen aan het gebouw deden. Napoleon, Willem I van Oranje en Koning Leopold II voegden ieder hun eigen  smaak en tijdsgeest in.  Het Paleis was een echte pronkplaats voor machthebbers van de voorbije eeuwen. 

 18de eeuw: plannen en bouwen

In 1745 wil Johan Alexander van Susteren  een stadspaleis of  'vorstelyck huys’ bouwen in Antwerpen. Van Susteren is een rijk Handelsman die een vermogen vergaarde met beleggingen in de Oostendse Compagnie. Hij stelt de architect Jan Pieter van Baurscheit de Jonge aan om een ontwerp te ontwerpen. Deze jonge architect had eerder al een heel wat woningen en stadspaleizen getekend en was dus niet aanzijn proefstuk toe. Van Baurscheit was trouwens architect aan huis bij de familie van Susteren.

Het ontwerp van dit paleis is een open vierkant met een Rijkelijke gevel in Rococostijl uit dure Bentheimer zandsteen . Voor het interieur laat van Baurscheit zich inspireren door de Franse stadspaleizen van d’Aviler. Buiten Franse krijgt het ook Weense en Noord-Nederlandse invloeden. Het unieke Paleis krijgt veschillende zones voor representatie, wonen en personeel.

Om de bouw van het Paleis mogelijk te maken moesten eerst enkele huizen tussen de Wapper en de Meir met de grond gelijk worden gemaakt. 

Eind Achtiende eeuw kwam het Paleis in handen van Jonkheer de Fraula, die  de residentie verder uitbouwd  met nieuwe stallingen en een fontein in de tuin.

19e eeuw : Keizers en Koningen

 

In 1811 koopt Napoleon het Paleis en laat het verbouwen en herinrichten. Het Paleis wordt in vier appartementen opgedeeld. De oorspronkelijke indeling met stenen muren blijft behouden, maar de 18de-eeuwse compartimentering met de houten wanden wordt volledig verwijderd. Enkel de monumentale trap van van Baurscheit en enkele marmeren schouwen en lambriseringen van zijn hand blijven op het gelijkvloers bewaard. Ook aan de betegeling van de keuken en de dienstvertrekken wordt niet geraakt.

Na de verbanning van Napoleon naar Elba Komt het Paleis in Handen van de Oranjes. Willem I laat het hoeksalon omgetoveren tot een 'Hollands salon’. Dat moet de Oranjedynastie en de heersende vorst verheerlijken. Willem I heeft echter niet lang geniet van het Paleis, want na de Belgische omwenteling van 1830 verliest hij het Paleis aan Leopold I. 

20e eeuw : Het verval na Leopold II

Leopold I laat het Paleis ongewijzigd, maar Leopold II had grootse plannen met het Paleis. Om de 75-jarige onafhankelijkheid van België te vieren, liet hij in 1905 grondige verbouwingen uitvoeren. Er wordt een sublieme spiegelzaal ingericht, met verwijzigingen naar de onafhankelijke Congostaat waarvan Leopold II ook de vorst is. Alle kamers krijgen elektrische verlichting en er komt een centraal verwarmingssysteem. Achteraan op de verdieping, tussen de linker- en rechtervleugel, komt er een verbindingsgalerij.

In 1970 draagt het Belgisch koningshuis  het paleis over aande Belgische staat welke er een  een Internationaal Cultureel Centrum (ICC) openen. Het historische meubilair wordt via bruiklenen uit het paleis verwijderd. De baanbrekende avant-gardeprojecten van het ICC zijn echter niet altijd verzoenbaar met het historische kwetsbare interieur.

In 1980 krijgt ook het Centrum voor Beeldcultuur een onderkomen in het voormalig koninklijk paleis. Op de benedenverdieping, in de voormalige keuken, komt een modern filmzaaltje. De prachtige 18de-eeuwse salons aan de straatkant doen dienst als foyer met bar.

In het koetshuis, dat voor het ICC in 1985 gerenoveerd wordt met tentoonstellings- en kantoorruimtes, vindt de vzw Antwerpen Open vanaf 1998 een onderkomen.

Wanneer het gebouw in 1996 in handen komt van de Vlaamse Gemeenschap, is het sterk gehavend door het intensieve gebruik in de voorbije kwart eeuw. Er moet grondig nagedacht worden over een goede restauratie én een toekomstgerichte functie van het gebouw…

21e eeuw : Een staaltje Ondernemen in Erfgoed

Na een grondig restauratieonderzoek neemt de huidige beheerder, Erfgoed Vlaanderen, het gebouw in 2004 in erfpacht. Samen met de restaurateurs, de Vlaamse overheid en een aantal partners wordt het Paleis gerestaureerd en opnieuw ingevuld. Daarbij wordt zo weinig mogelijk aan de eigenheid van het gebouw geraakt.

Het gelijkvloers krijgt een horecafunctie die aansluit bij de grandeur van het Paleis. In de historische salons in de linkervleugel wordt een stijlvolle brasserie ondergebracht, 'Café Impérial’. De rechtervleugel, met de voormalige Maarschalksalons en de oorsponkelijke keuken, wordt ingenomen door de luxechocolaterie 'The Chocolate Line’.

Op de verdieping kunnen de bezoekers in het museale gedeelte de geschiedenis van het Paleis en zijn bewoners ook écht beleven. Ook het historische meubilair kan je er opnieuw bewonderen

Adres

meir 50
2000 Antwerpen, België

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0