Parochiekerk Sint-Antonius

Horizontal tabs

Beschrijving

* Parochiekerk St.-Antonius Kruiskerk (fig. 230), voorheen met omringend, ommuurd kerkhof; de kerkhofmuur is bewaard ten W. en ten Z., recente groenaanplanting.

De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip, hoofdbeuk van drie trav., l., vijfzijdige doopkapel en r., rechth. sacristie, zijbeuken van twee trav.; Z.- en N.-zijkapel; Z.-transeptarm, vierkante kruisingtoren met ronde traptoren ten N., in de oksel van de N.-zijkapel en toren; koor met twee rechte trav. en driezijdige koorsluiting.

Het schip van de laat-gotische kruiskerk van 1659 werd ingrijpend gewijzigd in 1774 (zijbeuken). In 1902, ingrijpende restauratie o.l.v. architect J. Goethals (gegevens vermeld op gedenksteen in portaal), W.-gevel en het schip werden vernieuwd.

Zandsteenbouw op afgeschuinde plint, hoofdbeuk, zijkapellen, transept en koor onder zadeldaken (leien), zijbeuken onder lessenaarsdaken; neogotische doopkapel onder piramidale bedaking (leien), neogotische sacristie onder afgewolfd zadeldak (leien)

Vernieuwde neogotische W.-gevel, geflankeerd door steunberen met twee versnijdingen. Segmentboogdeurtje met geprofileerde archivolt op oorspronkelijke consoles. Daarboven, spitsboogvenster in kwartholle omlijsting met afzaat, doorlopende onderdorpel en druiplijst. Spitsboogvensters in top.

Vernieuwde zijbeuken met spitsboogvensters. N.- en Z.-gevel van zijkapellen en transept, geflankeerd door overhoekse steunberen met twee versnijdingen. Spitsboogvensters in kwartholle omlijsting van zandsteen, vernieuwde tracering en afzaat; omlopende onderdorpels en druiplijst. Gerestaureerde topgevels met neogotisch lancetvenster.

Vierkante kruisingstoren, overgaand in achthoek, onder geknikte spits (leien), afgebrand in 1694, wederopgebouwde bovenpartij in kalkhoudende zandsteen. Spitsboogvormige galmgaten opgenomen in register van doorlopende onder- en bovendorples.

Koortrav. geritmeerd door steunberen met twee versnijdingen. Gotische spitsboogvensters in kwartholle omlijsting, afzaat, doorlopende onderdorpels en druiplijst, neogotische tracering.

Middenbeuk met pseudo-bailicale opstand: zuilen op achtzijdige basis met lijstkapitelen onder spitsboogarcaden. Middenbeuk, zijbeuken, transept, kruising en koor onder kruisribgewelven (bakstenen vakken en zandstenen ribben op geprofileerde consoles van variërende types). Kruisingtoren op zware pijlers, met afgeschuinde hoeken; spitsboogarcaden van zandsteen (1157).

Mobilair: Z.-zijaltaar met schilderij "Aanroeping van de H. Antonius", door G. de Craeyer.

Stenen doopvont (XVII) met koperen deksel (XIX). Biechtstoel door Pieter du Camp van 1685 (?); koorgestoelte (XVIII-XIX); preekstoel (XVIII d).

  • VANDENBUSSCHE C., Fotorepertorium, Karton Herzele, Brussel, 1976, p. 16.

Adres

Borsbekestraat 212
Borsbeke (Herzele), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0