Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus en Paulusparochie

Horizontal tabs

Beschrijving

Kerkstraat nummer 39. Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw en Sint Petrus- en Paulusparochie. De in 1778 nieuw gebouwde pastorie ligt enigszins verwijderd van de kerk tussen rijhuizen, achteruit springend ten opzichte van de rooilijn. De voortuin was voorheen door een hoge bakstenen tuinmuur afgesloten (gesloopt). In gebruik genomen na het verlaten van het oude ?pastoreel huys? dat vlakbij de kerk palend aan het omringende kerkhof was ingeplant. Verschillende bewaarde ontwerpplannen van 1778 voor de pastorie tonen varianten naar gevelopstand en plattegrond van een breed dubbelhuis met bovenverdieping. De huidige pastorie, een ruim opgevat bakstenen huis op rechthoekige plattegrond met vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, beantwoordt aan dit gangbare concept. In de 19de en 20ste eeuw herhaaldelijke inwendig aangepast. Tevens van een nieuw bakstenen voorgevelparement voorzien met toegevoegde hardstenen omlijsting aan de centrale deur (in de jaren 1950). Lijstgevel met behouden hoge rechthoekige vensters. Tegen de rechter zijgevel drie overblijvende cijferankers .778 verwijzend van het bouwjaar. Bewaarde tweedelige gewelfde huiskelder. Typische 18de-eeuwse houten trap met platte balusterleuning bewaard van de bovenverdieping tot de zolderverdieping; gedeelte tot de eerste bovenverdieping met trappaal, gewijzigd in de tweede helft van de 19de eeuw. Slechts één oude schouw bewaard op een voorkamer van de bovenverdieping met sober stuclijstwerk op de boezem en houten tablet. Ruime achterliggende deels ommuurde pastorietuin.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans nr. 2390; Provinciaal archief 173/ 3.
  • SERGEANT N., De Parochie Waasmunster geschiedenis en patrimonium, Tielt, 1991, p. 41 43.

Adres

Kerkstraat 39
Waasmunster (Waasmunster), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0