Philipsgebouw SK;SAN;SBP

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Reeks van drie meerlaags FABRIEKSGEBOUWEN, gebouwd in respektievelijk 1930, 1929, 1927 naar ontwerp van ir. A. de Broekert. Zgn. "industrieboulevard" in Functionalistische stijl, die richtinggevend en maatbepalend voor complex Strijp I is geweest.

Omschrijving

Drie maal een langgerekt, zevenlaags gebouw op rechthoekige plattegrond onder een plat dak. Aan de straatzijde zijn de panden op de begane grond voorzien van een éénlaagse uitbouw met golvend dak, per travee gebogen. Aan de uiteinden van de panden zijn uitstekende bouwmassa's geplaatst waarin zich liftschachten en trappenhuizen bevinden.

De panden zijn uitgevoerd in beton, SAN en SK zijn bepleisterd, op gebouw SBP zijn bekistingssporen zichtbaar.

De gevels worden grotendeels in beslag genomen door brede ramen met metalen kozijnen en een roedenverdeling. De ramen in de trappenhuizen zijn kleiner. Het interieur is als gevolg van gewijzigd gebruik ingrijpend veranderd.

Waardering

De reeks van panden is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de nijverheid, in het bijzonder de stichting van de op nationaal niveau van belang zijnde Philipsfabrieken en als visualisatie van de typologische ontwikkeling van de grootschalige hoogbouw voor de industrie. Het heeft innovatieve waarde vanwege de grootschalige en technisch uitgewerkte toepassing van gewapend betonconstructies. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de uiterst sobere, maar indrukwekkende vormgeving en als voorbeeld van de toegepaste combinatie van bouwelementen; het is tevens van belang als voorbeeld van het werk van de architect A. de Broekert. Het is tevens van belang wegens de gaafheid van het ex- en interieur. Het is zeldzaam vanwege opzet en constructie en als onderdeel van een samenhangend industrielandschap langzamerhand zeldzaam.

Adres

Glaslaan 2
5616 LW Eindhoven

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0