Preekstoel en orgel in de Pelstergasthuiskerk

Horizontal tabs

Beschrijving

In de kapel 17e eeuwse preekstoelkuip en orgel in rijkgesneden kas met rugpositief, midden 18e eeuw.

Het Heilige Geest- of Pelstergasthuis (Pelsterstraat 39-43) is een groot complex met verschillende binnenplaatsen. Het oudste deel is de al in 1267 genoemde kapel, die diverse keren is verbouwd. De zuidgevel vertoont nog romano-gotische bouwsporen. De in 1773-'74 enkele meters naar de straat toe verplaatste oostgevel is in 1855 gewijzigd in neoclassicistische vormen naar plannen van J. Maris. Het in 1859-'60 naar plannen van J.F. Scheepers gewijzigde interieur met stucplafond en gestucte wanden bevat onder meer een preekstoelkuip - waarschijnlijk tweede kwart 17de eeuw - en een orgel uit 1774, gebouwd door A.A. Hinsz met onderdelen van een orgel uit 1693 van Arp Schnitger. De kapel is nu in gebruik bij de Waalse kerk en de Vrijzinnig Herv. kerk. Van de ten noorden van de kapel langs de Pelsterstraat gelegen 13de-eeuwse gasthuiszaal zijn restanten van de zuidgevel behouden in het muurwerk van de kapeluitbreiding uit 1774. Het grotendeels onderkelderde, oorspronkelijk laat-13de-eeuwse bouwblok achter de kerk bevatte de Weegkamer en de Voogdenkamer. De laatstgenoemde ruimte heeft een stucplafond en een schouw in Lodewijk XV-stijl, aangelegd bij een verbouwing uit 1751. Haaks op dit bouwdeel staan enkele in oorsprong 14de-eeuwse vleugels. Boven de voorm. keuken bevindt zich een kap uit 1386. De binnenplaats ten zuiden van de kerk is ontstaan door de bouw van woningen langs de Nieuwstad (15de eeuw) en een poortvleugel aan de Pelsterstraat (16de eeuw); deze vleugel heeft zijn huidige, neoclassicistische voorgevel gekregen rond 1860. De westelijke vleugel langs de Nieuwstad kwam tot stand in de 17de eeuw en is later verbouwd en bepleisterd; het ingangspoortje stamt uit 1636 en is vernieuwd in 1724. Het complex bestaat verder uit enkele vrijwel geheel vernieuwde vleugels met woningen aan de noord- en de westzijde van het complex. Oorspronkelijk strekte het gasthuis zich nog verder naar het noorden uit; de huidige omvang heeft het sinds 1628, toen het tot proveniershuis werd verbouwd. Het gasthuis is gerestaureerd in de jaren 1972-'78 onder leiding van C.L. Temminck Groll.

Adres

Pelsterstraat 39
9711 KH Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0