Reddingboothuisje KNRM

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Het REDDINGBOOTHUIS van het Reddingsstation te Hindeloopen, dat deel uitmaakt van de "Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij", is in 1911 gebouwd door Tjeerd Diekkes uit Hindeloopen. De KNRM is opgericht met het doel om hulp te verlenen aan zeelieden die voor de Nederlandse kust voeren en in gevaar verkeerden. In eerste instantie was de reddingsmaatschappij actief langs de kust van de Noordzee, pas tegen het begin van de 20ste eeuw werd het reddingswerk ook langs de Wadden- en Zuiderzeekust verricht. Hindeloopen was één van de eerste reddingsstations langs de Zuiderzeekust. Het boothuis met helling voor de roei-reddingsvlet is op de dijk gebouwd. De eerste redding vond pas plaats in 1919. In 1941 is de roei-reddingsboot vervangen door een motor-reddingsboot. Na de afsluiting van de Zuiderzee is het IJsselmeer langzamerhand een zeer geliefd watersportgebied geworden, dat heeft tot gevolg dat er nog steeds reddingswerk wordt verricht. Het boothuis staat nog op de oorspronkelijke plek, aan de waterkant van de dijk aan de noordoostzijde van het dorp, ten zuiden van de oude haven en is naar het zuidoosten gericht. Zowel het exterieur als het interieur verkeert, op een klein aantal aanpassingen na, in oorspronkelijke staat. Van de betonnen helling is alleen een restant bij het water overgebleven. Het huis en de fundering zijn recent opgeknapt. Het boothuis is nu ingericht als een klein museum, waar oud materiaal, oude benodigdheden en gereedschap opgesteld staan.

Omschrijving

Het reddingsboothuis is opgetrokken uit hout, heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een zadeldak met zwarte geglazuurde gegolfde Friese pannen. De onderzijde steunt aan de zuidzijde op het dijkprofiel en aan de waterkantzijde op gemetselde vierkante palen op het dijklichaam. De ruimte tussen de onderzijde en de dijk wordt gevuld door vijf houten planken die horizontaal langs iedere zijde zijn geplaatst. Het houten plateau voor de ingang is vernieuwd. De voorgevel heeft over de gehele breedte dubbele houten deuren. In de top, die wordt omsloten door een vrij brede, eenvoudige windveer met opvallende makelaar en ijzeren windstrekenwijzer, zit een rond raam met radiale indeling. De zijgevels zijn blind. Tegen de naar het zuiden gerichte zijgevel is over de gehele lengte een houten bankje geplaatst. De achtergevel heeft twee kleine rechthoekige ramen. Ook de geveltop aan achterzijde heeft een windveer met makelaar. Het INTERIEUR is voor een groot deel origineel: de wanden -met kledinghangplaats en nummer voor iedere schipper-, de dakconstructie en de vloer, alle van hout, zijn op een paar details na oorspronkelijk. Het glijsysteem voor de boot is echter verdwenen.

Waardering

Het Reddingboothuis aan de haven van Hindeloopen is van algemeen cultuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een cultuurhistorische ontwikkeling;

- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het reddingswerk op het water;

- vanwege de situering, verbonden met de functie;

- voor het aanzien van de streek en in het bijzonder van de haven en in relatie tot de geschiedenis van het land, de streek en de stad;

- vanwege de in grote mate aanwezige architectonische gaafheid van exterieur en interieur;

- in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving;

- vanwege de typologische en functionele zeldzaamheid.

Adres

t.o. 't Oost 1
8713 JP Hindeloopen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0