Regionaal Archief Zutphen

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Regionaal Archief Zutphen is een openbare archiefdienst met enkele wettelijke taken. Voor de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen bewaart het RAZ historische informatie en stelt deze beschikbaar. De studiezaal is het hart van het RAZ en het meest zichtbaar, maar daarnaast zijn er nog een paar andere taken en activiteiten:
 
Archieven beheren

Een gemeente is verplicht om na 20 jaar de administratie over te brengen naar een openbare archiefbewaarplaats. Na overbrenging is de administratie openbaar en dus voor iedereen in te zien. Voor het RAZ is het de taak om die archieven goed te beheren en beschikbaar te stellen voor onderzoek. Met archiefbeheer wordt bedoeld dat de archiefstukken niet beschadigd of kwijt raken, niet vuil worden en in goede fysieke conditie blijven. De restaurator zorgt voor optimale bewaarcondities en waar nodig voor herstel van de stukken.
 
Beschikbaar stellen van archieven

Het beschikbaarstellen van de stukken is een taak voor de archivaris. Die zorgt ervoor dat onderzoekers de juiste stukken kunnen vinden. Daarnaast ondersteunt hij onderzoekers in de studiezaal en houdt hij daar toezicht op het gebruik van de stukken en de werkmaterialen. Ook beantwoordt hij vragen die via brief of e-mail worden gesteld. Steeds meer worden archiefstukken via de website aangeboden. Voordat de stukken op de site zichtbaar zijn, moeten restaurator en archivaris de nodige voorbereidingen treffen.
 
Inspecteren en aquireren

Een taak die voor het publiek vrijwel onzichtbaar is, maar die wel veel tijd vergt, is de inspectie. Een archivaris bezoekt de afdelingen DIV waar de administratie van een gemeente wordt gevormd en beheerd. Door advies te geven en bijvoorbeeld vernietigingslijsten na te kijken, zorgt de inspecteur ervoor dat de administratie in de toekomst volledig en op de juiste wijze naar het RAZ wordt overgebracht.
 
Als een particuliere instelling, bijvoorbeeld een vereniging, fabriek of persoon, haar archief wil onderbrengen bij het RAZ is er sprake van aquisitie. Ook kan de archivaris actief op zoek gaan naar archieven om zo een volledige collectie historische archieven op te bouwen. Elk jaar ontvangt het RAZ op deze wijze enkele archieven, van groot tot (heel) klein.

In het voorjaar van 1976 vestigde het Stadsarchief  zich in de panden naast het middeleeuwse pand.In 1987 heeft de gemeente ook het middeleeuwse pand gekocht. Twee jaar later opende hier de studiezaal

Adres

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen

Openingstijden

di t/m do 9.00 - 17.00 uur

Telefoonnummer

0575512157

E-mailadres

regionaalarchief@zutphen

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0