Regulateurshuis voormalige gasfabriek

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding REGULATEURSHUIS, deel uitmakend van het complex van de voormalige gemeentelijke gasfabriek, vrijstaand gesitueerd op het terrein van het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de Bloemstraat en Bloemsingel, gebouwd in 1892 als regulateurshuis naar ontwerp van de Groninger architect K.H. Holthuis in Chalet-stijl. Vanaf 1922 fungeerde het gebouw als portiersloge van het op hetzelfde terrein gevestigde electriciteitsbedrijf. Boven de ingang bevindt zich een tegeltableau uit 1954, aangeboden door het personeel naar aanleiding van het 100-jarig bestaan. Met twee bedrijfshallen vormt het regulateurshuis het enig overgebleven restant van de gasfabriek. De lage aanbouw aan de achterzijde van later datum valt buiten de bescherming. In het achter een modern systeemplafond schuilgaand plafond bevindt zich in het midden een gietijzeren ventilatierooster. Omschrijving Het zeer karakteristieke gebouwtje is opgetrokken op een Grieks kruis en telt één bouwlaag en een mezzanine-verdieping onder een samengesteld dak (afgeknot, licht ingesnoerd schilddak en zadeldaken), belegd met een grijze Friese golfpan. De verspringende smalle gevels zijn opgemetseld uit roodbruine baksteen en hebben liseen-achtige pilasters op de hoeken. De gevels zijn voorzien van een gepleisterde plint en verlevendigd met witte pleisterbanden. De vensteropeningen bestaan uit enkele en dubbele vensters, die evenals de blindvensters segmentboogvormig zijn gesloten met rollagen. In de topgevels bevinden zich rondvensters, die een rondboogvormige, gepleisterde omlijsting hebben gekregen. De voorgevel bevat twee openslaande bedrijfsdeuren met bovenlicht. Het oorspronkelijke mezzanine-venster hierboven is dichtgezet met een tegeltableau uit 1954. De smeedijzeren muurankers hebben de vorm van een lelie. De topgevels zijn voorzien van decoratief bewerkte houten dakbeëindigingen met overstek, waarin rondbogen zijn opgenomen. Op de nokken van het fors overkragende dak met ajour gesneden houten gootlijst is een sierlijk bewerkt smeedijzeren hekwerk geplaatst. Op de nok boven de ingang is een smeedijzeren windvaan aangebracht, waarin het jaartal 1892 is verwerkt. Waardering REGULATEURSHUIS, restant van de voormalige gemeentelijke gasfabriek, met een opmerkelijke laat-negentiende eeuwse vormgeving in Chalet-stijl naar ontwerp van de Groninger architect K.H. Holthuis, van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarde, als goed bewaard gebleven onderdeel van de voormalige gasfabriek van de stad Groningen vanwege de architectonische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege zijn zeldzaamheid en gaafheid.

Adres

Langestraat 66
9712 LE Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0