Rustoord Sint-Antonius

Horizontal tabs

Beschrijving

Nr. 44. Rustoord St.-Antonius, n.o.v. architect H. Martens (Stevoort). In 1902, stichting van het toen z.g. "Intercommunaal" of "Wedergemeentelijk Gods-Gasthuis te Peer", opgericht door de gemeenten Grote-Brogel, Peer en Kleine-Brogel. Op 6 april 1908, eerstesteenlegging. In 1910, inwijding en aankomst van de eerste Zusters van het Kruis. In 1972, bestuurd door de zusters van de H. Augustinus van Bavière. Op 29 maart 1974, begin van de bouw van een modern rustoord, uitgebreid in de jaren 1990. Heden is het oudste gedeelte omgebouwd tot appartementen voor senioren.
Aan het einde van een geasfalteerde eiken- en beukendreef gelegen, alleenstaand U-vormig complex van één à twee bouwl.; voorgevel van twaalf, W.-zijgevel van veertien, O.-zijgevel van dertien trav. onder gecombineerde zadeldaken (mechanische pannen) tussen gecementeerde aandaken met schouder- en topstukken. Baksteenbouw op gecementeerde plint met dito afzaat; houtwerk vervangen door pvc; sierankers in geveltoppen. Aflijnende vernieuwde kroonlijst en cementstenen daklijst. Ritmerende hoek- en middenrisalieten met tuitgevelvormige bekroningen, bij de voorste vleugel met centrale rondboognis in geveltop met beschilderd H. Hart-beeld, bij de O.-vleugel met dito nis met dito St.-Antoniusbeeld. Horizontaliserende cementstenen muurbanden ter hoogte van lekdrempels, tussendorpels en boogruggen. Rechth., rondbogige, korfboogvormige en getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels in geprofileerde cementstenen omlijstingen met hoekblokken; korfboogvormige boogvelden met gecementeerde versiering van rankwerk met centrale rozet. Analoog opgevatte zijvleugels en centrale tussenvleugel, l.g. van negen trav. W.-zijvleugel met recent bepleisterde achtergevel met aangepaste muuropeningen, O.-zijvleugel met centrale deur in een van kwartzuiltjes met bladwerkkapiteel, torus en sluitsteen met inscriptie: STA voorziene omlijsting, rechth. uitbouw achteraan en ten N. aansluitende, georiënteerde, van kruisvormige ankers voorziene bakstenen kapel op gecementeerde sokkel. Dit bedehuisje telt vier trav. onder zadeldak (kunstleien) met achtzijdig W.-dakruitertje onder licht ingesnoerde naaldspits, een lager inspringend koor van één rechte trav. en een driezijdige sluiting. Het dateert van 1931, cf. zandstenen gevelsteen in sluiting met inscriptie: ANNO/1931. Gebruik van hardsteen voor lekdrempels en afwerking van versneden steunberen bij de koorpartij; gebruik van zandsteen voor de sluitstenen; deels vernieuwde houten kroonlijst op modillons; spitsboogvensters en oculus in voorgeveltop. Omzetting van traditionele ?neogotische? elementen in een vernieuwde context. Ter hoogte van de sluiting, beschilderd gipsen O.-L.-Vrouwebeeld op een breukstenen sokkel (261, 262, 263).

Adres

Rustoordlaan 42
Peer (Peer), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0