Schaep en Burgh

Horizontal tabs

Beschrijving

Buitenplaats Schaep en Burgh (25 ha) ligt aan het Noordereinde in 's-Graveland, ten noorden van landgoed Boekesteyn. Vanuit het landhuis zijn er schitterende uitzichten over de parktuin en vijver. De imposante beuken- en eikenlanen, het Capitool achter het landhuis, de vijver met het eiland en vooral het hoofdgebouw met oranjerie en koetshuis geven het buiten echt grandeur.

De naam is afkomstig van de stichter Abel Matthijszn Burgh, zoon van een bierbrouwer, en zijn neef en erfgenaam Gerard Schaep. Burgh wordt in 1616 regent van het Aelmoesseniers Weeshuis te Amsterdam en in 1620 kapitein der burgerij.  Bij een verloting in 1634 kwam het 2e lot van de 27 gebiedspercelen in bezit van Mathijsz Burgh. Hij laat een groot huis met toegangspoort en stallen bouwen. Ook werd een boomgaard aangeplant.  Burghs huwelijk met Maria Cornelisdochter Queeckel was kinderloos. Eén van de vijf erfgenamen is Gerard Simonsz. Schaep. Gerard Schaep is gezant in Denemarken geweest en in latere jaren elf maal gekozen tot burgemeester van Amsterdam. Hij breidt het landgoed weer uit. Na zijn overlijden in 1666 gaat het landgoed naar zijn achterneef Jan Berndt Schaep, die in 1657 getrouwd is en een dochtertje Maria heeft. Jan Berndt overlijdt echter na vier dagen en Maria is zijn erfgename. Haar voogd beheert haar erfgoed. In 1681 trouwt Maria met Hendrik Bicker, die net tot hoofdingeland is verkozen. In 1691 wordt hij dijkgraaf van de polder. Ook hij is tweemaal burgemeester van Amsterdam geweest. Hij overlijdt in 1718 maar Maria blijft op het landgoed wonen tot haar overlijden in 1725.

De volgende eigenaars zijn Jan Bernd Bicker en Sara Pels. Ook hij wordt dijkgraaf van 's-Graveland. Hij is één van de initiatienemers tot ontginning van het Naarderveldt en zij kopen veel grond bij. Na het overlijden van Sara in 1791 verhuurt hun dochter het huis. Tien jaar later wordt het verkocht aan Mr. Hendrik Daniël van Hoorn, die kort daarna overlijdt. Het landgoed wordt geveild en niet lang daarna verkocht. In 1820 laat de toenmalige eigenaar jonkheer Willem van Loon het huis verbouwen en noemt het Swaenenburch.

 Van classicistisch naar landschappelijk

In het begin van de 17e eeuw werd er een bescheiden classicistische tuin aangelegd. Deze formele en symmetrische indeling van lanen en groen was geïnspireerd op de toenmalige Franse tuinen. Eind 18e eeuw begint men de tuin aan te passen naar de nieuwste tuinmode: de landschapsstijl. Glooiend landschap, begroeide heuvels, uitbundige boomgroepen en natuurlijk ogende gebogen waterlopen. De fraaie parkaanleg op Schaep en Burgh werd voltooid onder de bekende Nederlandse tuinarchitect J.D. Zocher jr. Op het buiten is nog een mooie slangenmuur uit 1730, een ijskelder en een authentiek tuinhuis, het Capitool, te vinden.

Omstreeks 1820 werd het Capitool gebouwd als biljartkamer. In de jaren ’90 is het na verwoesting door een storm gerestaureerd. In de zomer van 2002 is het volledig afgebrand en weer herbouwd. Sinds februari 2005 wordt hiervandaan iedere zondag live het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ uitgezonden.

In de laan achter het landhuis bevindt zich de ijskelder, daterend uit de periode 1802-1813. De cirkelvormige kelder, herkenbaar als begroeide heuvel, heeft de toegang aan de noordzijde. In de kelder werd oorspronkelijk ijs bewaard. De ijskelder is in het recente verleden door Natuurmonumenten gerestaureerd en heeft sindsdien de functie als winterverblijfplaats voor vleermuizen.

 Van Swaenenburch naar Natuurmonumenten

Swaenenburch wordt na het overlijden van mevrouw van Loon in 1877 in drie delen gesplitst. Cornelis Dedel, eigenaar van het aangrenzende Boekesteyn koopt het huis om afbraak tegen te gaan, en verhuurt het. Zijn zoon Jhr mr W.G. Dedel betrekt het huis na de dood van zijn vader in 1885 en woont er tot 1932. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het huis door zijn kinderen verkocht.

Het landgoed werd tot 1951 particulier bewoond door de families Bicker, van Hoorn, van Loon en Dedel. Natuurmonumenten kocht Schaep en Burgh in 1971. Na een grondige restauratie werden de gebouwen in 1976 in gebruik genomen als hoofdkantoor van de vereniging.

Op 25 februari 2002 breekt er brand uit. Er is grote schade, maar alles wordt hersteld. In 2004 is het huis weer in gebruik genomen. Natuurmonumenten wil de oude glorie van ’s-Gravelandse Buitenplaatsen weer terugbrengen, met aandacht voor de unieke cultuurhistorie, de natuur en recreatieve mogelijkheden. Natuurmonumenten heeft daarom een ambitieus herstelplan ontwikkeld. Het plan uitvoeren is een omvangrijke klus waar ook uw steun voor nodig is.

Adres

Noordereinde 60 60
1243JJ s'-Graveland

Openingstijden

Schaep en Burgh zelf is niet openbaar toegankelijk.

Vrij wandelen op wegen en paden.

Facilities

  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0