Schoolgebouw met woning (School met de Bijbel)

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

SCHOOL MET WONING, gebouwd op de plaats waar eerder een uit 1826 daterende RK-kerk heeft gestaan. Na verbouwing van deze kerk tot hulpcellengebouw in 1913, gaf het Ministerie van Justitie in 1945 opdracht tot de bouw van een geheel nieuw schoolgebouw met woning. Een uitbreiding met platte aanbouw is toegevoegd evenals de vrij recente uitbreiding aan de achterzijde, die overigens buiten de bescherming valt.

Omschrijving

Gebouwd met de kenmerken van de Interbellum-architectuur. Het geheel is in baksteen opgetrokken, gepleisterd (met uitzondering van een klein gedeelte van de topgevel van het woonhuis) en gedekt door een samengesteld met pannen belegd zadeldak, deels met knik; platte aanbouw; goot op klossen. Diverse vensters met in bovenlicht horizontale roeden, westelijke gevel woonhuis met spaarvelden; erker. Topgevel met entree met zijlichten onder luifel, verticale accenten versterkt door sober decoratief metselwerk.

Waardering

School en woning van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang, alsook van belang voor de geschiedenis van de Rijkswerkinrichting Veenhuizen; tevens van belang als functioneel onderdeel van het uitzonderlijk waardevolle gebied Veenhuizen.

Adres

Kerklaan 10
9341 AV Veenhuizen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0