Schuilkerk De Hoop (schuilkerk)

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

In 1786-87 met Rooms-Katholieke schuilkerk 'De Hoop' ingericht pand, in oorsprong mogelijk een koetshuis, doch al de overgang van schuilkerk naar parochiekerk markerend.

omschrijving

De laat 18e-eeuwse schuilkerk 'De Hoop' is opgetrokken in baksteen op een rechthoekige plattegrond ter diepte van zes traveeën met twee bouwlagen en kapverdieping onder - in oorsprong - pannen zadeldak; rondom muurankers. De witgepleisterde voorgevel is verder voorzien van horizontale schijnvoegen, drie vierruitsvensters, twee H-vensters met drie- ruitsbovenlichten; de eertijds door een kruisteken bekroonde top is tengevolge van de brand van 1990 verdwenen.

In de rechterzijgevel drie van blok-omlijsingen voorziene deurpartijen, met links twee cirkelvormige vensters boven elkaar en tussen de twee lagere deuren een rechthoekig venster; op de verdieping vijf naderhand van een rondboogvorm voorziene vensters.

De linkerzijgevel bevat op beide bouwlagen een viertal rechthoekige vensters.

De tuitvormige achtergevel, met in het midden de toegang tot de kerk, heeft drie zesruits-vensters en een topvenster.

Inwendig was het gehele interieur gepleisterd en gedecoreerd in Lodewijk-XVI-stijl, waarvan ondanks de brand nog enkele belangrijke delen bewaard zijn gebleven. In oorsprong werd de kerkruimte in vijf traveeen verdeeld door twee reeksen van telkens vier Toscaanse zuilen, waarbij aan beide lange zijden twee galerijen waren aangebracht met eveneens Toscaanse zuilen; aan de zuidzijde het in het midden recht afgesloten koor met in de gebogen absiswanden te weerszijden elk een deur naar de achtergelegen sacristie en daarboven een omlijste beeldnis, waarbij de linkernis wordt bekroond door een stuc-reliëf met voorstelling van het Lam Gods met banier (nog gedeeltelijk herkenbaar) en waarbij het stuc-reliëf boven de rechternis grotendeels is verdwenen. De galerijen zijn aan de zuidzijde eveneens van een omlijste, door een stuc-reliëf bekroonde beeldnis voorzien, waarvan het grotendeels gespaard gebleven reliëf aan de westzijde - met naar het Oude Testament verwijzende voorstellingen - ook enkele vergulde onderdelen heeft.

De kerkruimte bevat verder een in oorsprong geheel rondom gaande kooflijst met tandlijst, triglyfen en rozetten.

waardering

Rooms-Katholieke schuilkerk 'De Hoop' van algemeen belang wegens de architectuur- en cultuurhistorische waarde, met name wegens de bijzondere vormgeving van het interieur in Lodewijk-XVI-trant, alsook wegens de typologische waarde en zeldzaamheidswaarde als de laatst overgeblevene van de vier katholieke schuilkerken die in de late 18e eeuw buiten de toenmalige stad Amsterdam zijn gerealiseerd.

De R.K. schuilkerk ‘De Hoop’ (Hartveldseweg 23) werd in 1786-'87 ingericht in een 18de-eeuws pand dat mogelijk diende als koetshuis. De kerkzaal kreeg stucwerkdecoraties in Lodewijk XVI-stijl. De wit gepleisterde voorgevel dateert van circa 1840. Na brandschade in 1990 is het gebouw gerestaureerd (H. Rappange & Partners). De achtergelegen R.K. begraafplaats, gesticht in 1827, bevat onder meer een laat-19de-eeuwse zinken Piëta. De door A.C. Bleijs in neorenaissancestijl ontworpen pastorie (Hartveldseweg 24) stamt uit 1882.

Adres

Hartveldseweg 23
1111 BG Diemen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0