Sint-Bonifatiuskerk (Vries)

Horizontal tabs

Beschrijving

Op de plek waar nu de Sint-Bonifatiuskerk of Dorpskerk staat, stond een van de eerste kerken van Drenthe. Daarmee werd Vries tot een van de zes oerparochies van Drenthe en een van de zes dingspelen (rechtsdistricten in Drenthe).

De eerste Drentse kerken

De eerste schriftelijke bron (820) die gewag maakt van een kerk in het huidige Drenthe vermeldt de kerk in Arlo, een bosgebied rond de huidige plaats Vries. Bij opgravingen onder de Bonifatiuskerk zijn inderdaad resten van twee houten kerkjes gevonden, waarvan een rond 820 wordt gedateerd. Met Anloo en Diever is Vries een van de plaatsen waar de oudste tekenen van christelijke geloofsuitingen in Drenthe gevonden zijn.

Bouwgeschiedenis

Waarschijnlijk brandde de voorganger van de Bonifatiuskerk af, waardoor nieuwbouw in de 12e eeuw nodig was. Halverwege die eeuw verrees de stenen kerktoren. In de daarop volgende jaren werd het schip van de kerk gebouwd, eveneens in romaanse stijl. Rond 1425 werd een gotisch koor aan de kerk toegevoegd. In 1517 werd de Mariaklok ter plaatse gegoten en in de toren gehangen. De mal is in het museum onder de kerk te bezichtigen.

Aan het begin van de 17e eeuw kwam de Bonifatiuskerk in handen van de protestanten. Omstreeks 1780 werd het zadeldak vervangen door een tentdak. In 1872 werd een grootscheepse verbouwing gepleegd, waardoor het romaanse karakter van het gebouw verloren ging. Dit werd tijdens de restauratie van 1946-1949 hersteld.

Een onaangename verrassing

Bij de restauratie werden tijdens werkzaamheden onder het koor van de kerk archeologische resten gevonden. Ook werd een grafveld aangetroffen, dat ruim 150 stoffelijke overschotten van kinderen bevatte. De kinderen moeten rond het jaar 1000 zijn overleden en waren boven elkaar begraven. Er circuleren verschillende verklaringen, waarvan de meest aannemelijke uitgaan van het uitbreken van een ernstige ziekte die vooral kinderen velde.

Adres

Brink 3
9481 BE Vries

Openingstijden

Voor een bezoek aan het museum kunt u een afspraak maken via de plaatselijke VVV.

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0