Sint-Matthiaskerk (Maastricht)

Horizontal tabs

Beschrijving

Sint Mathiaskerk, bestaande uit een westtoren, XIIId-XV B, een driebeukig basilicaal schip, XIV-XVI, en een koor met sacristie XV B. Preekstoel in Lodewijk XIV-STIJL; tochtportaal XVIId, uit de voormalige Augustijnenkerk, epitaaf. Orgel J.Binvignat 1808. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van een anonieme gieter, 1671, diam. 126 cm, een klok van H. Petit, 1785, diam. 87 cm en twee moderne klokken.

De R.K. St.-Mathiaskerk (Boschstraat 99) is een driebeukige basilicale kerk voorzien van een driezijdig gesloten koor en een zware toren van drie geledingen met traptoren, haakse steunberen en een ingezwenkte spits met omloop en lantaarn. De in hardsteen uitgevoerde onderbouw van de toren dateert uit het laatste kwart van de 13de eeuw en hoorde bij een eerdere kerk ter plaatse. In de tweede helft van de 15de eeuw werd die onderbouw in mergel verhoogd, maar dat project kon niet worden voltooid. De huidige bekroning is uit 1769. Vanaf het midden van de 14de eeuw begon de vervanging van de oude kerk door de huidige, in mergel opgetrokken, gotische kerk, waarvan de as enigszins schuin aansluit op de oudere toren. De westelijke traveeën van het middenschip zijn waarschijnlijk 14de-eeuws, de oostelijke traveeën horen bij een iets latere bouwfase. De kapconstructie van het schip dateert overigens van een verbouwing rond 1531 (d). De zijbeuken kwamen tot stand in de 15de eeuw en werden in de 16de eeuw naar het oosten verlengd. In de tweede helft van de 15de eeuw trok men het koor op evenals de aangrenzende sacristie, die later werd verhoogd. De gordingenkap van het koor is uit circa 1495 (d). De kerk, die van 1632 tot 1802 in protestantse handen was, werd hersteld in 1804 en gerestaureerd rond 1860, in 1925 (interieur), in 1957-'58 (toren) en rond 1984. Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. De meeste oostelijke traveeën van de zijbeuken hebben een stergewelf (noordbeuk) en een netgewelf (zuidbeuk). De ronde hardstenen zuilen in het schip hebben kapitelen met een gestileerd bladmotief. In de noordbeuk bevinden zich gebeeldhouwde kraagstenen met engelenfiguren en verder een geschilderde Verrijzenis-voorstelling (eind 16de eeuw). Tot de inventaris behoren onder meer een houten Piëta (eind 15de eeuw), een uit de augustijnenkerk afkomstig tochtportaal (circa 1680), een preekstoel in Lodewijk XVI-stijl (eind 18de eeuw; ouder klankbord), een hardstenen doopvont (begin 19de eeuw), een door J. Binvignat gebouwd orgel (1808) en een neogotisch hoofdaltaar. Interessant is het epitaaf voor de Spaanse officier Marcus Antonius Simoneta die sneuvelde bij de belegering van de stad in 1579. Verschillende oude gebeeldhouwde grafzerken uit de kerk staan tegenwoordig buiten tussen de steunberen opgesteld.

Adres

Boschstraat 99
6211 AW Maastricht

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0