Slot Abcoude

Horizontal tabs

Beschrijving

Op de vroegere grens van het Graafschap Holland en het Bisdom Utrecht bevond zich, op Utrechts grondgebied, het Slot Abcoude. Het kasteel is verdwenen, achterin een weiland is nog wel de slotgracht en enige fundamenten te zien.

Rond 1268 begint ene Zweder van Zuylen met de bouw van het kasteel. Hij kreeg de plek toegewezen door de bisschop van Utrecht, die Zweder aan zich wilde binden. Zweder was al Heer van Duurstede. Zweder bouwde een vierkante toren, die in volgende decennia langzaam werd uitgebouwd door een reeks andere kasteelheren die in meer of mindere mate trouw waren aan de bisschoppen van Utrecht.

Kasteelheren

Er zijn geschiedschrijvers die zeggen dat het kasteel er al rond 1080 was. Archiefonderzoek heeft echter uitgewezen dat het dorp Abcoude er eerder was dan het kasteel. Vandaar dat het kasteel de naam van het dorp heeft overgenomen. Zweder ging zich ook Van Abcoude noemen. De oorkonde van 1268 werd door hem gewaarmerkt met zijn zegel. Daarop is ook het wapen te zien van de Van Zuylens. In het randschrift staat zijn naam: ‘Sweder van Sulen’.

Ten tijde van de bisschop Jan van Arkel (1342-1364) was de verstandhouding met de kasteelheren erg goed. De kleinzoon van Zweder, Zweder II geheten, trouwde met Mabelia van Arkel. Hierdoor had het slot weinig te duchten van de Utrechtse burgers, die de kastelen in het Sticht ‘roofhuizen’ noemden.

De zoon van Zweder II, Gijsbrecht III, trouwde met Johanna van Horne, vrouwe van Gaesbeek, waardoor zijn bezittingen enorm uitbreidden en zijn macht en aanzien toenamen. Gijsbrecht werd opgevolgd door Zweder III, die na diens dood in 1400, werd opgevolgd door zijn broer Willem die kinderloos overleed. De uitgebreide bezittingen ging over op neef Jacob van Gaesbeek.

Dorp Abcoude verwoest

Dit gaat nog een tijdje door. In 1529 eindigt de wereldlijke macht van de bisschoppen en komt het kasteel in handen van de Staten van Utrecht. In het rampjaar 1672 werd Slot Abcoude in staat van verdediging gebracht en lukte het om een verwoesting door de Fransen te voorkomen. Wel werd het dorp Abcoude vernietigd en in brand gestoken.

De opmars van het Franse leger werd tot stilstand gebracht door het land tussen Muiden, Weesp en Gorinchem – onderdeel van de oude Utrechtse Waterlinie, in het begin van de 17e eeuw opgezet  - onder water te zetten.

Afgebroken

Nadat het gevaar geweken was verlieten de soldaten het kasteel en werd er door de Staten van Utrecht niet meer naar het kasteel omgekeken. In 1704 was het totaal vervallen. Theodorus de Leeuw, kanunnik van St. Pieter, zeer vermogend, kocht het kasteel van de Staten, liet het restaureren en gebruikte het als zijn buitenverblijf. Daarna woonden nog een flink aantal personen in het kasteel tot het in 1820 onbewoonbaar was geworden. Rond 1860 is het kasteel afgebroken.

Bronnen:

http://www.kasteleninutrecht.eu/Abcoude.htm
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/view/48877133/slot-abcoude?toptext=2569212
http://www.abcouder-slot.nl/in_den_beginne.html
http://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=117
http://rijksmonumenten.nl/monument/45075/kasteel-abcoude/abcoude/

Adres

Heinkuitenstraat 32
1391 VP Abcoude

Facilities

  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0