Slot Loevestein

Horizontal tabs

Beschrijving

Slot Loevestein. Omstreeks 1360 bij het punt, waar Maas en Waal samenkomen gesticht omgracht kasteel, waarvan de woonvleugel aan de oostzijde twee vierkante torens bezit, in de 15e eeuw door een lagere vleugel met de poorttoren verbonden. Tegen de westgevel van het hoofdgebouw een vierkante traptoren. Inwendig zalen en kamers met moerbalken op korbelen; in de grote zaal muurschilderingen, omstreeks 1420 (?) en in de z.g. Kemenade een schoorsteenboezem, beschilderd met de wapens van Albrecht van Saksen en Philips de Schone, omstreeks 1500. Van de voorburcht is de zware, op cirkelvormige grondslag opgetrokken z.g. "kruittoren" bewaard gebleven. Rond het kasteel een gebastionneerde wal, aangelegd in het laatste kwart der 16e eeuw, verbeterd omstreeks 1700. Ten noorden van het kasteel een drietal lage, langgerekte gebouwen onder schild- en zadeldaken, omstreeks 1800 opgetrokken als militaire onderkomens en stallen ten behoeve van de vesting Loevestein.

Kasteel Loevestein (Loevestein 1), gelegen op geruime afstand ten noordwesten van Poederoijen bij de samenkomst van de Waal en de Afgedamde Maas, is een compact, onderkelderd kasteel met kleine binnenplaats en een omwalling met bastions. Het oudste deel van het rond 1365 door Dirk Loef van Horne gestichte kasteel is de Ridderof Waaltoren (noordoosthoek), die aanvankelijk veel lager was - de bouwsporen van kantelen zijn nog zichtbaar - en die tussen 1461 en 1466 werd verhoogd. Kort na de Waaltoren verrezen achtereenvolgens in de 14de eeuw nog de westvleugel met de hoge zaaltoren met uitgebouwde traptoren en de Keuken- of Maastoren (zuidoosthoek). Tussen de genoemde hoektorens met lage, ingesnoerde spitsen staat de poortoren, die in de loop van de 15de eeuw verrees toen de binnenplaats met een schildmuur werd afgesloten. Het interieur van het kasteel bevat een 15de-eeuwse muurschildering met kruisigingsscène en op een schouw een laat-15de-eeuwse schildering met de wapens van Albrecht van Saksen-Meissen en Philips de Schone. Van de oude voorburcht resteert de laat-14de-eeuwse ronde Kruittoren of Barbarije.

Adres

Loevestein 1
5307 TG Poederoijen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0