St. Jozef (Heuvelkerk)

Horizontal tabs

Beschrijving

St. Jozef (Heuvelkerk), 1872-1889, H.J. van Tulder. Driebeukig neogotische kruisbasiliek met straalkapellen rond de apsis, schoorbogen en westfront met twee torens, die achtkanten met frontalen en hoge spitsen dragen (voltooid 1888-1889). Het gepleisterde interieur heeft gelede pijlers, traceringen in hoog-gotische trant boven de scheibogen en stenen kruisribgewelven. Over de kruising een stergewelf. Belangrijk werk uit Van Tulders tweede periode, met invloeden, zowel van de rijpe Franse gotiek als van de St. Jan in Den Bosch. In hout gesneden neogotisch vleugelaltaar door H. van der Geld. Neogotische orgelkas. Orgel met Hoofdwerk, Positief, Echo en vrij Pedaal, in 1894 gebouwd door F.C. Smits II. Transept in de jaren vijftig uitgebreid met lage zijarmen. Koororgel met twee klavieren en vrijpedaal, gemaakt door F.B. Loret uit Mechelen in 1858 voor de rectoraatskerk van de Fraters aan de Gasthuisstraat te Tilburg, in 1905 overgeplaatst naar de O.L.Vrouwe van het H. Hart, in 1974 geplaatst in de H. Tneresiakerk en in 1998 aangekocht als koororgel voor de St. Jozefkerk, eveneens te Tilburg. Gaaf bewaard instrument van Loret, karakteristiek voor het werk van de maker en de tijd van ontstaan. Mechanisch torenuurwerk, 19de eeuw, later voorzien van elektrische opwinding.

De R.K. St.-Jozef- of Heu- velkerk (Heuvelring 122, Heuvel) is een driebeukige kruisbasiliek uit 1872-'89, gebouwd naar plannen van H.J. van Tulder. De kerk heeft een driezijdige koorsluiting met straalkapellen en een westwerk met twee achtkante torens voorzien van wimbergen en hoge spitsen. Het neogotische gebouw toont invloeden van zowel de rijpe Franse gotiek als van de St.-Jan te 's- Hertogenbosch. Het reliëf boven de hoofdingang toont de Vlucht naar Egypte (circa 1890) en is van de hand van H. van Tielraden. De kerk heeft gemetselde kruisribgewelven met natuurstenen scheibogen en bundelpijlers. Het rijk gesneden vleugelaltaar met scènes uit het leven van Christus is van de hand van H. van der Geld. G. de Geetere maakte de kruiswegstaties (circa 1890). Het orgel werd in 1893 gebouwd door F.C. Smits. Voor de kerk staat een bronzen H. Hartbeeld uit 1921, gegoten door A. Hermans.

Adres

Heuvelring 122
5038 CL Tilburg

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0