Stadhuis van Doesburg

Horizontal tabs

Beschrijving

Stadhuis. Ten noorden van de kerk gelegen gebouw op de hoek van de Koepoort- en de Roggestraten, bestaande uit het Schepenhuis (XV) aan de Koepoortstraat en daarachter het Wijnhuis. (XIVc). Gerestaureerd in 1939-'40 door N. de Wolf. Het Schepenhuis bestaat uit een beganegrondverdieping met zeer hoge kap, aan de voorzijde afgesloten door een gotische trapgevel van het Nederrijns-laatgotische type met korfboognissen, overhoeks geplaatste bakstenen pinakels en een torentje met uitvormige bekroningen. Ook in de zijgevel korfboognissen. Het Wijnhuis heeft aan de achterzijde een imponerende, bij de restauratie grotendeels gereconstrueerde trapgevel met een architectuur van nissen met vorktraceringen en blinde, bakstenen kruiskozijnen. In de beganegrond smalle tweelichtskozijnen. In de vrijliggende zijgevel van het Schepenhuis een zandstenen poortje (XVII). Inwendig: kelder met bakstenen kruisgewelven op vier zandstenen pijlers, oud balkwerk met gotische sleutelstukken en in de Raadzaal schouw met op de boezem decoratief pleisterwerk 1665.

Het stadhuis (Roggestraat 2) is een gebouwencomplex waarvan de oorspronkelijke kern bestaat uit het schepenhuis (zijde Koepoortstraat) en het achterliggende stadswijnhuis, dat ook wel ‘Out Gelre’ werd genoemd. Het geheel onderkelderde stadswijnhuis kwam rond 1475 tot stand. De kelder heeft graatgewelven op zandstenen middenpijlers. Het schepenhuis met zijn hoge kap, trapgevel, korfboognissen, overhoekse pinakels en zeskantig geveltorentje ontstond in de tweede helft van de 15de eeuw. In 1663 trok men beide panden samen en kreeg de gevel aan de Roggestraat een zandstenen toegangspoortje in classicistische vormen, vermoedelijk naar ontwerp van stadsmetselaar Peter Engels. Van deze verbouwing stamt in de raadzaal de schouw (1663-'65), waarvan de boezem is voorzien van een in stucwerk uitgevoerde voorstelling van het Salomons oordeel, vervaardigd door Robbert Middewinter naar voorbeeld van een schilderij van P.P. Rubens. Bij de restauratie van het stadhuis in 1939-'40, naar plannen van N. de Wolf, is een 19de-eeuwse pleisterlaag verwijderd en heeft men op de hoek een St.-Martinusgroep aangebracht op de blauwe steen, een restant van de oude schandpaal. Verder is toen aan de noordzijde de oude Hoofdwacht - met een nieuwe gevel uit 1828 - bij het stadhuis getrokken. In 1968-'69 is het complex verder uitgebreid met het laat-gotische Hof Gelria (Koepoortstraat 1). Dit vroeg-16de-eeuwse dwarse huis heeft een zadeldak tussen trapgevels met ezelsruggen en een voorgevel met hoog opgaande korfboognissen. Het is in 1952-'53 gerestaureerd naar plannen van N. de Wolf. Tenslotte is het stadhuis in 1995 nog verder uitgebreid met naburige panden.

Adres

Roggestraat 2
6981 BK Doesburg

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0