Stadhuis van Zutphen

Horizontal tabs

Beschrijving

STADHUIS. Gebouw uit verscheidene perioden op de hoek van het 's-Gravenhof en de Lange Hofstraat. Het oorspronkelijke middeleeuwse bouwwerk bestaat uit drie evenwijdige gedeelten waarvan het zuidelijke uit XVa dateert en het middelste en het noordelijke, de v.m. Vleeshal, uit midden XV. Deze Vleeshal thans Burgerzaal, een haar mooie, ziende bekapping en moerbalken op korbelen heeft een bakstenen voorgevel met getraceerde nissen en een bekroning van trappen met overhoekse pinakels, geheel vernieuwd in 1896. Aan de achterzijde een puntgevel met in de top blinde bakstenen kruisvensters. De middelste en de zuidelijke vleugel, oorspronkelijk eveneens van trapgevels voorzien, werden in 1729 uitwendig gemoderniseerd door bepleistering en het aanbrengen van een kroonlijst met consoles. In 1716 bouwde men tegen de zuidelijke vleugel aan de kerkzijde de gedeputeerdenkamer, bestaande uit een middengedeelte met vooruitspringende zijvleugels, tussen welke een lagere, zandstenen portiek met rijk beeldhouwwerk. Deze portiek werd vernieuwd in 1902; het gehele complex onderging een restauratie en inwendige verbouwing in 1953-'56. Inwendig: In de raadszaal stucplafond door Jan van Craeckenborch (1639); in de vestibule (vroeger trouwkamer) dergelijk plafond. Wenteltrap (XVIIIa) met gesneden leuning; in de raadszaal gesneden deur (XVIId) in de secretariskamer betimmering Lod. XV en in de kamer aan de westzijde van de vestibule plafond Lod. XV.

Adres

's-Gravenhof 1
7201 DN Zutphen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0