Station Den Haag Hollands Spoor: Rijtuigoverkapping

Horizontal tabs

Beschrijving

Rijtuig-overkapping.

In 1887 naar de huidige plaats, tegen de rechtervleugel van het hoofdgebouw aan het Stationsplein, verplaatste overkapping met een licht geknikte lengte-as, in oorsprong gebouwd als treinhal van het vroegere Hollandse Spoorstation in 1862 ter lengte van achttien traveeën (ca. 99 m) en met een overspanning van 15 m. Van de op de nieuwe plaats als rijtuig- en Scheveningse stoomtramoverkapping bestemde treinhal zijn de vier aan het hoofdgebouw grenzende traveeen naderhand dichtgemetseld ten behoeve van een rijwielstalling (nr. 24 E); de pijlers dragen hier het opschrift PLETTERIJ DEN HAAG 1892.

De zadeldakvormige overkapping heeft houten dakvlakken, per travee verdeeld in drie velden door ijzeren Polonceauspanten; de constructie rust aan de spoorzijde op een bakstenen keermuur en aan de pleinzijde op een reeks slanke vierkante kolommen, die in de lengterichting zijn verbonden door een gietijzeren tralieligger; tussen de liggers en de kapvoet een glazen windscherm met in vierkanten en ruitvormen onderverdeling in ijzer aan de lange zijde; aan de korte zijde een soortgelijke vulling, doch zonder glasruiten. In de bakstenen keermuur bevindt zich in het midden de - inmiddels dichtgezette - uitgang, omlijst door Dorische zuilen en voorzien van een rondbooghek met siersmeedwerk in Art Nouveautrant.

Complex-onderdeel van belang wegens architectuur- en bouwhistorische en typologische waarde.

Het station Hollands Spoor (Stationsplein 25) werd in 1888-'93 gebouwd voor de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.) en verving het oude station uit 1845. Het ontwerp in rijke neorenaissance-stijl is van D.A.N. Margadant. Het hoofdgebouw heeft een drielaags middendeel met pilastergeleding geflankeerd door lagere zijvleugels. De stationshal is grotendeels gemoderniseerd bij de renovatie van het station rond 2000. De korte linker zijvleugel bevat het Koninklijk Paviljoen, bestaande uit een vestibule met trappenhal, wachtkamers, kabinetten en een balkonkamer (gerestaureerd 1981). Het beeldhouwwerk aan en in het paviljoen is van atelier Van de Bossche & Creve, de schilderingen en de wanddecoraties zijn van M.A. Hendricks en het glas-in-lood van J.L. Schouten. Tegen de langere rechtervleugel staat een nu als rijwielstalling gebruikte rijtuigoverkapping (Stationsplein 24e) uit 1862 met Polonceauspanten op gietijzeren kolommen. De constructie, oorspronkelijk in gebruik als treinhal van het oude station, diende na verplaatsing in 1887 een tijd lang als overkapping voor rijtuigen en de Scheveningse stoomtram. Op het langgerekte eilandperron liggen drie perrongebouwen in neorenaissancestijl, waarvan het middelste met wachten restauratieruimte (gerestaureerd na brand in 1989). De vierbeukige perronoverkapping, opgebouwd uit knieboogspanten met vakwerkbogen op gietijzeren kolommen, werd geleverd door de firma L.I. Enthoven & Co. (1893). Ten oosten van het station liet de H.IJ.S.M. in 1885 een spoorviaduct op gietijzeren kolommen bouwen over de Rijswijkseweg en de naastgelegen Trekvliet (gewijzigd 1906 en 1935). Aan de zijde van het Laakkwartier staan het stationspostexpeditiegebouw (Rijswijkseweg 19-21; 1946-'49, G.C. Bremer) , met glazen bouwsteenelementen in betonnen kaders, en het nieuwe Expeditie Knooppunt (1984-'87, R. Ligtvoet).

Adres

Stationsplein 24E
2515 BV 's-Gravenhage

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0