Station Leeuwarden

Horizontal tabs

Beschrijving

STATIONSGEBOUW uit 1864 met middendeel uit 1904. Het gebouw dateert uit de eerste aanleg van de Staatsspoorwegen en behoort tot het type 3e klasse. Hoofdgebouw op vierkante plattegrond, twee verdiepingen hoog met afgeknot schilddak. Grote rondboogvensters, geflankeerd door smalle hoge lichten in de gevels, die alle gepleisterd zijn en versierd met getrokken voeg. Kroonlijst versierd met gestucte triglyphen en "rozetten". Dakkapellen. Interieur van de hal in gekleurde baksteen, glas-in-lood ramen en tegeltableaux. Lage zijvleugels met gekoppelde rondboogvensters, beeindigd door hoekblokken met afgeknotte schilddaken. De rechterzijvleugel is iets rijker uitgevoerd met middenrisaliet met driehoekig fronton. Muurpilasters met horizontale voegen in het pleisterwerk. Gekorniste kroonlijst. De achterzijde van het stationsgebouw is eveneens uitgerust met gekoppelde rondboogvensters; de stationsoverkapping bestaat uit drie kappen, twee kleinere en een grote, die worden gedragen door een eenvoudig geprofileerde gietijzeren constructie. Gerekend vaaf het gebouw eerste twee kappen met gebogen daken, de derde met een zadeldak plus een luifel, in volgorde van formaat klein, groot, klein. De eerste kap heeft vakwerkspanten van het polonceau-type, waarvan de bovenrand een gebogen walsprofiel heeft. De tweede heeft vakwerkspanten van het sikkelspant-type met wandstaven die loodrecht op de randstaven staan, waartussen vallende diagonalen (N-vorm). In afwijking van dit kennelijk algemene type kennen de sikkelspanten op het Leeuwarder station onder de lichtstraat in het midden een rechthoekig vak met elkaar kruisende diagonalen (X-vorm). De derde kap is gerend en scheluw, met vakwerkspanten van het polonceau-type, enkelvoudig (twee velden per spantbeen). Sinds de sloop van de perronoverkapping te Zwolle is de middelste Leeuwarder kap de laatste stationskap in Nederland met sikkelspanten.

Op het perron twee houten perrongebouwen, deels als dienstgebouw deels als kiosk in gebruik. Het betreffen hier een verdiepingloos houten gebouw op nagenoeg vierkante plattegrond met aan een zijde inspringende hoek, onder plat dak. De wanden worden ingedeeld door bewerkte panelen en eenvoudige T-vensters met bovenlicht. Onder de vensters verzorgde panelen. De eenvoudig geprofileerde kroonlijst wordt gedragen door pilasters met gesneden consoles. Een tweede gebouw in opzet en materiaalgebruik overeenkomstig met het eerstgenoemde gebouw, doch is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en wijkt in detail enigszins af.

Het station (Stationsplein 1) is in 1863 gebouwd als een station 3de klasse van de Staatsspoorwegen naar plannen van K.H. van Brederode. De gepleisterde neoclassicistische eenlaags zijvleugels zijn al in 1868 toegevoegd. In 1904 verving men het oude middengedeelte door het huidige middenblok met grote rondboogvensters. Het interieur van de centrale hal is uitgevoerd in gekleurde baksteen met tegeltableaux en glas-in-loodramen. De overige delen van het interieur zijn vanaf de jaren zeventig van de 20ste eeuw gemoderniseerd. De drieledige perronoverkapping met gietijzeren kolommen, Polonceauspanten en sikkelspanten dateert ook uit 1904. Op het perron staan twee houten kiosken met panelen en eenvoudige neorenaissance-vormen.

Adres

Stationsplein 1
8911 AC Leeuwarden

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0