Stoomdiamantslijperij

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

In 1889 op de hoek van Recht Boomssloot en Brandewijnsteeg tot stand gekomen STOOMDIAMANTSLIJPERIJ voor 92 molens naar een ontwerp van C.A. Bombach Czn. in opdracht van S.J. Boas.

N.B. In het souterrain bevond zich het ketelhuis, de machinekamer en het kolenhok. De slijpmolens waren verdeeld over de verdiepingen.

In 1978 verbouwd tot apartementen (vijf eengezinswoningen).

Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond in baksteen uitgevoerde diamantslijperij op een donkerkleurige gemetselde plint bestaande uit een souterrain, vijf verdiepingen en een boven de goothoogte teruggerooide zolderverdieping onder een plat dak. Voorgevel aan Recht Boomssloot zes raamtraveeën breed. Portiek geheel rechts gelegen over souterrain en bel-etage met hoofdgestel en tympaan. De rechthoekige portiekopening wordt afgesloten door een decoratief ijzeren hek waarachter een uit acht treden bestaande en in natuursteen uitgevoerde stoep.

Alle verdiepingen zijn even hoog en worden gemarkeerd door wit gesausde en tevens afwaterende cordonlijsten. De getoogde vensters zijn alle voorzien van een strekkenlaag met sluitsteen. Tussen de vensters horizontaal bandwerk en sierijzeren muurankers. De vensters zijn voorzien van negen-ruits ramen met drie-ruits bovenlichten. De onderverdeling geschiedt door ijzeren roeden. De verticale geleding van het gebouw geschiedt door op de hoeken van het gebouw geplaatste lisenen.

De zolderverdieping bevindt zich boven het brede fries en de geprofileerde uitkragende gootlijst. De verdieping bestaat uit door houten roeden onderverdeelde vensters en is eveneens voorzien van een overstekende geprofileerde gootlijst.

De zijgevel aan de Brandewijnsteeg is zeven raamtraveeën breed. Verder als hierboven beschreven.

Waardering

Voormalige stoomdiamantenslijperij van algemeen belang vanwege cultuur- historische waarde en vanwege het belang van het object als een bijzondere uitdrukking van een ociaal-economische ontwikkeling alsmede van belang vanwege de hoge typologische waarde.

Adres

Recht Boomssloot 14A t/m E
1011 EA Amsterdam

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0