't Poeltje (officiële naam: Klaas Hennepoelmolen)

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

INCOMPLETE MOLEN: deze kleine ronde stenen molen met de naam 't Poeltje' is omstreeks 1787 gebouwd als poldermolen voor de bemaling van de Klaas Hennepoelpolder en was uitgerust met een vijzel als wateropvoerwerktuig. De molen heeft op dezelfde standplaats een voorganger gekend. De molen is na 1945 onttakeld, waarbij het wiekenkruis en een deel van het gaande werk werden verwijderd.

Omschrijving

De incomplete molen bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp en het restant van de houten kap. De incomplete molen bestaat uit drie bouwlagen. De kap was gedekt met riet, maar verkeert thans in slechte staat en is deels elders in bewaring opgeslagen.

Waardering

De incomplete molen is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een kleine ronde stenen poldermolen uit het eind van de 18e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Zuid-Holland en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen en de historische gaafheid van de polder;

- vanwege de redelijke gaafheid van de molenbiotoop;

- vanwege zijn zeldzaamheid in Rijnland als met een vijzel uitgeruste kleine ronde stenen poldermolen.

Adres

Klaas Hennepoelpolder
2360 AA Warmond

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0