Teylers Hofje

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Ten oosten van de Bakenesserstraat gelegen WONINGBOUWCOMPLEX, omstreeks 1890 gebouwd in eclectische trant. Het complex bestaat uit twee bouwblokken ter weerszijden van de Teylershofjesstraat, welke aan de oostzijde van de straat met elkaar verbonden zijn door middel van een muur met poort. De poort komt uit op het aan de Koudenhorn gelegen Teylershofje.

Het complex bevat in totaal zes benedenwoningen, zes bovenwoningen, een woonhuis en een bergruimte. Het geheel is vermoedelijk gebouwd in opdracht van de Teylers Stichting, een stichting die voortkomt uit de nalatenschap van de vermogende 18de-eeuwse Haarlemmer Pieter Teyler van der Hulst en die onder meer ook het Teylershofje en het Teylersmuseum in Haarlem beheert. De woningen in de Teylershofjesstraat zijn inmiddels niet meer in beheer bij de Teylers Stichting maar zijn particulier eigendom.

Omschrijving

Het woningbouwcomplex bestaat uit twee oost-west gerichte twee bouwlagen hoge blokken van in totaal zes boven- en zes benedenwoningen. Deze twee bouwblokken, gedekt door afgeknotte schild- cq. zadeldaken met grijze en rode Hollandse pannen, zijn door middel van de circa vijf meter brede beklinkerde Teylershofjesstraat van elkaar gescheiden. De voorgevels van de woningen zijn naar de Teylershofjesstraat gericht.

Aan de oostzijde gaan de bouwblokken over in een één bouwlaag hoog gedeelte. In deze lagere delen bevindt zich respectievelijk een woning onder afgeknot schilddak met grijze Hollandse pannen (aan de zuidzijde van de straat) en een bergruimte onder plat dak (aan de noordzijde van de straat). Het gehele complex wordt aan de oostzijde afgesloten door een haaks op de Teylershofjesstraat staande één bouwlaag hoge muur met poort.

Het complex is opgetrokken in rode baksteen en heeft in de gevels, met uitzondering van de achtergevels, decoraties in gele baksteen. Ook zijn de gevels versierd met uitspringend metselwerk. Met name de westelijke zijgevels van de twee hoge bouwblokken zijn rijk versierd met uitspringend metselwerk (deels zijn dit rookkanalen) en metselmozaïeken van gele baksteen en roze en grijze kalkzandsteen. Over de gevels bevindt zich, tussen de begane grond en de verdieping, omlopend een natuurstenen cordonlijst. Deze horizontale cordonlijst gaat boven de entrees over in een boogvorm. De strekken in deze bogen zijn, evenals de strekken boven de vensters, van roze en grijze kalkzandsteen. Tussen de vensters en deuren op de begane grond bevinden zich ter decoratie voluten van natuursteen.

De voorgevels in de twee bouwlagen hoge delen van het complex zijn boven de voordeuren door de houten kroonlijst heen doorgetrokken tot een dakkapel onder plat dak. De entrees, bestaande uit houten paneeldeuren met bovenlichten, zijn in dit gedeelte van het complex twee aan twee gegroepeerd en worden onderling gescheiden door een houten halfzuiltje.

De vensters in de voorgevels van het complex bestaan uit houten T-schuifvensters, oorspronkelijk met glas-in-lood bovenlichten. De westelijke zijgevels van het complex bezitten geen vensters of deuren. Het lage gedeelte aan de noordzijde van de Teylershofjesstraat bezit twee blinde vensternissen.

De achtergevels van het complex bezitten in oorsprong houten vensters, deuren en balkons. Bij de twee bouwlagen hoge blokken van het complex zijn er tegen de achtergevel twee bouwlagen hoge uitbouwen onder plat dak aangebouwd. De huizen bezitten kleine achtertuintjes.

De achtermuur, die de Teylershofjesstraat afsluit, kent een risalerend middenstuk met daarin een dubbele houten deur die naar het achtergelegen Teylershofje leidt. Deze deur wordt bekroond door een geabstraheerd fronton van siermetselwerk.

Waardering

Het laat negentiende-eeuwse woningbouwcomplex is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde als zijnde een kenmerkend voorbeeld van particuliere sociale woningbouw rondom een doodlopend straatje in directe relatie met het daarachter gelegen Teylershofje. Tevens is het complex van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde.

Adres

Teylershofjestraat 2 t/m 8, 1 t/m 5 (zwart en rood)
2011 JK Haarlem

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0