Thorbeckemonument

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Een door de fa. L.J. Enthoven & Co. uit 's-Gravenhage in brons gegoten levensgroot STANDBEELD, voorstellende J.R. Thorbecke (1798-1872), naar een naturalistisch ontwerp van F.K. Leenhoff uit 1874. Het sokkelontwerp is eveneens van Leenhoff. Op 18 mei 1876 werd het monument plechtig onthuld.

Omschrijving

Bronzen standbeeld op bronzen grondplaat voorstellende de staatsman J.R. Thorbecke ten voeten uit, geplaatst op een grote natuurstenen sokkel. Het geheel rust op een natuurstenen stylobaat en wordt omringd door een decoratief smeedijzeren hek.

Opschriften: In de bronzen grondplaat, aan de rechterzijde (O): 'F. Leenhoff sclp. 1875'. Aan de linkerzijde (W): 'L.I. Enthoven & Co, 's Hage 1875'.

Op de sokkel aan de voorzijde (Z): 'THORBECKE'. Aan de achterzijde (N): 'Hoogleeraar, LID der STATEN GENERAAL, MINISTER van BINNENLANDSCHE ZAKEN, GEBOREN ZWOLLE 14 JANUARI 1798, OVERLEDEN 'SGRAVENHAGE 4 JUNI 1872'. Aan de rechterzijde (O): 'optimo civi cives'. Aan de linkerzijde (W): 'OPRECHT VOLKSVRIEND, TROUWE DIENAAR der KROON, HERVORMER der STAATSREGELING'.

Waardering

Bronzen standbeeld van Thorbecke van algemeen belang vanwege kunsthistorische waarde vanwege het belang voor de 19de-eeuwse, Nederlandse beeldhouwkunst alsmede van cultuurhistorische waarde vanwege de herinnering aan een belangrijk 19de-eeuws staatsman, grondlegger van het huidige staatkundig bestel (scheiding van kerk en staat) en het liberalisme in Nederland.

Adres

Thorbeckeplein
1000 AA Amsterdam

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0