Villa Maaszicht

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

VILLA Maaszicht, 1873, naderhand tijdelijk buitensociëteit van de Momus. Gebouwd in negentiende eeuws traditionele stijl, in opdracht van mw. Evelien Claerenboets, naar een ontwerp van architect Albert Slootmaekers S.J.. Gesitueerd op een sterk hellend perceel op de westzijde van de St.Pietersberg. In de mergelmuur aan de straatzijde bevindt zich de toegang tot Nederlands' oudste Lourdesgrot met bidkapel, die apart rijksbeschermd is. De bijgebouwde dubbele garage en de aan de achtergevel gebouwde veranda zijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Villa op vierkante plattegrond met uitbouw aan de noordzijde. Twee bouwlagen, plus souterrain- en zolderverdieping. De souterrainverdieping is aan de achtergevel vanwege de sterke helling van het perceel volledig zichtbaar (hierin een gevelsteen met bouwdatum en naam opdrachtgever).

De villa heeft een schilddak met plat. Leien in Maasdekking. Korte, uitkragende hoekschoorstenen. Bakgoten op gestucte consoles. Dakkapel en schoorsteen op het zuidelijke dakvlak.

De villa is symmetrisch vormgegeven. In de voorgevel, noordelijke zijgevel en achtergevel bevinden zich drie vensterassen, allen voorzien van segmentboogvormige houten kruiskozijnen met acht- of zesruits roedeverdeling. Segmentboogvormige houten paneeldeur, segmentboogvormige dubbele houten deuren in de souterrainverdieping aan de achtergevel. In de middenas van zowel voor- als achtergevel bevindt zich een topgevel met afgeplatte insteekkap. Het risalerende middendeel van de noordelijke zijgevel is één vensteras breed en loopt uit in een topgevel met in hoogte variërende geornamenteerde kantelen, smeedijzeren windvaan. De zuidelijke zijgevel telt twee vensterassen, gescheiden door een gecementeerde liseen.

Bakstenen optrek, gemetseld in kruisverband, met gecementeerde plint, vensteromlijstingen, waterlijsten, lisenen, keperboogfriezen en topgevelafdekking.

De villa Maastricht heeft een deels gepleisterde, mergel tuinmuur.

Smeedijzeren toegangshek met de naam "Maaszicht". Aan de achterzijde een terrassentuin met deels bakstenen, deels mergel keermuren. Deze keermuren hebben borstweringen met balusters cq. een smeedijzeren hekwerk.

De indeling van het INTERIEUR is grotendeels intact gebleven, maar bevat geen beschermde onderdelen.

Waardering

De villa Maaszicht is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een landschappelijke ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de bouwstijl, de betrokkenheid van architect Slootmaekers, de esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp en de ornamentiek. De villa is van zeer grote betekenis vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van St.Pieter, van groot belang voor het aanzien van deze landelijke wijk en heeft een historisch-ruimtelijke relatie met de westelijke helling van de St.Pietersberg. Het exterieur van de villa is in redelijke mate gaaf gebleven en is van groot belang voor de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving. De villa beschikt over een regionale zeldzaamheidswaarde.

Villa's. Op de oostflank van de St.-Pietersberg staat de in 1873 voor behangselfabrikant A. Claereboets gebouwde Villa Maaszicht (Ursulinenweg 3, Sint Pieter). Het eclectische ontwerp van A. Slootmakers vertoont veel neogotische elementen als kantelen en keperboogfriezen. Bij het huis ligt een terrassentuin en tegen de binnenzijde van de tuinmuur staat een particuliere, met vuursteenkeien uit een naburige mergelgroeve opgebouwde Lourdesgrot met bidkapel uit 1880. De familie Claereboets schonk de villa al snel aan de zusters ursulinen als buitenverblijf. E. Regout liet in 1879 de grote Villa Wyckerveld (Meerssenerweg) bouwen naar plannen van de Luikse architect J.E. Rémont en zijn zoon S.J. Rémont. De in 1880 met neorenaissance-elementen gebouwde villa Heugemerweg 57-57a is later inwendig gesplitst en voorzien van een houten veranda. Aan de noordwestzijde bevinden zich twee reliëfbeelden (‘Architecture’ en ‘Peinture’). Enigszins vergelijkbaar in vormgeving is de rond 1880 gebouwde villa Huize Kampveld (Van Slijpestraat 2, Amby), voorzien van een torenachtige uitbouw met schilddak. De familie Lhoëst liet eind 19de eeuw de gepleisterde, eclectische Villa Lhoëst (Blekerij 52) bouwen, waarschijnlijk naar plannen van J.E. en S.J. Rémont. De entreepartij heeft een balkon op hardstenen ionische zuilen en wordt bekroond door een afgetopte spits. De rond 1900 in eclectische vormen gebouwde villa Meerssenerweg 166a (Limmel) is een L-vormig gebouw met erker, houten veranda's en torenpartij met schilddak. De gebogen smeedijzeren luifel van de ingang is vervaardigd door de Engelse firma Dorman.

Adres

Ursulinenweg 3
6212 NC Maastricht

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0