Vishandel Abshoven, haringpakhuis met kantoor

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Op de hoek van de Oosthavenkade en de Maasstraat gesitueerd (haring)PAKHUIS met KANTOOR in sobere Neo-Renaissancestijl gebouwd in opdracht van de in 1887 opgerichte rederij en vishandel P.H. van Abshoven.

Omschrijving

Op een hoekperceel op het dijktalud van de Oosthavenkade gebouwd pakhuis met een rechthoekige plattegrond. De voorgevel, een Vlaamse tuitgevel, heeft een symmetrische opzet en is gesitueerd aan de kade. Aan de Maasstraat bevindt zich een eveneens symmetrisch gelede, zes vensterassen tellende, langsgevel met in de tweede en vijfde as een hijstravee. Het pand is boven een hoge wit gepleisterde plint in donkerrode baksteen in kruisverband opgetrokken en telt een souterrain, drie bouwlagen en een hoge kapverdieping onder een met rode pannen gedekt samengesteld schild/zadeldak. De vensters zijn getoogd en voorzien van eenvoudige rollagen en betonnen onderdorpels. De souterrainvensters en de vensters op de eerste verdieping hebben houten kozijnen. De pakhuisvensters van de hierboven gelegen verdiepingen zijn breder en voorzien van stalen kozijnen met twaalfruits roedenverdeling en bovenlichten met zesruits roedenverdeling, die als een klapvensters zijn uitgevoerd. De hijsluiken zijn, behalve op de bovenste verdieping, eveneens getoogd en voorzien van dubbele houten laaddeuren. De vensters op de eerste (kantoor)verdieping zijn voorzien van houten markiezen. De gevel wordt aan de bovenzijde gemarkeerd door een brede gepleisterde sierband met hierboven een fries van siermetselwerk bestaande uit gele bloktanden en rode muizentanden. De gevel wordt afgesloten door een brede sterk geprofileerde kroonlijst met bakgoot. De zij- en achtergevel zijn voorzien van een groot aantal smeedijzeren muurankers. De verticale geleding van de drie vensterassen brede voorgevel wordt door lisenen, op de hoeken en aan weerszijden van de hijstravee, bekrachtigd. Horizontaal wordt de voorgevel geleed door geprofileerde cordonlijsten ter hoogte van de verdiepingsvloeren, die bij de lisenen gekornist zijn. De voorgevel heeft twee entrees: geheel links, een smalle getoogde, deur met een gepleisterde omlijsting, die toegang verleend tot de bovenverdiepingen, en in het midden, onder de hijstravee, een bredere toegang tot de kantoorverdieping. Beide ingangen zijn bereikbaar via hoge, natuurstenen trappen met zes treden en ijzeren armleuningen. Tussen de entrees bevindt zich één gekoppeld venster met getoogde bovenlichten. De hijsluiken worden op de eerste en de tweede verdieping geflankeerd door identieke pakhuisventers met stalen roedenverdeling. Geheel links bevindt zich op de eerste en tweede verdieping een klein rechthoekig venster. De hijsas is op de kapverdieping in het midden hoger opgetrokken in de vorm van een sobere Vlaamse tuitgevel en heeft in de nok een ijzeren hijsbalk. De langsgevel aan de Maasstraat telt twee pakhuisvemen, die conform de voorgevel worden geleed door lisenen en elk een symmetrische opzet hebben met in het midden een, in de vorm van een als dakhuis, hoger opgetrokken hijstravee. De vemen hebben in het souterrain elk twee getoogde vierkante kruisvensters, die in oostelijke richting in hoogte toenemen. De verdieping heeft drie (schuif)vensters met getoogde bovenlichten en de bovengelegen verdiepingen, aan weerszijden van de hijsluiken, pakhuisvensters met stalen roedenverdeling conform de voorgevel. Het dakhuis heeft een zadeldak en een zinken dakbekleding en in de nok een houten hijsbalk. Ter hoogte van het meest rechtse venster van het eerste pakhuisveem bevindt zich een gevelsteen waarop en reliëf de tekst: 'DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR JULIANA MARGARETHA VAN ABSHOVEN, OUD 3 JAAR 26 JULI 1888'. De achtergevel is een puntgevel en eveneens vrijwel symmetrisch opgezet. Het witgepleisterde souterrain heeft links een rondboog met dubbele houten poort en rechts een rechthoekige dubbele laaddeur van staal. De eerste verdieping heeft links een breed dubbel venster en in de overige twee vensterassen vensters conform de zijgevel. De tweede en de derde verdieping zijn conform de afzonderlijke vemen van de zijgevel vormgegeven. De kapverdieping heeft boven het hijsluik een ijzeren hijsbalk en aan weerszijden en in de nok een klein roosvenster met ijzeren roedenverdeling.

Waardering

Eind negentiende-eeuws haringpakhuis van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorische waarde, alsook van belang uit beeldbepalende- en stedenbouwkundige waarde door markante situering op de hoek van de Oosthavenkade en de Maasstraat, alsook van belang vanwege de ensemblewaarde met de overige pakhuisbebouwing aan de Oude Haven van Vlaardingen.

Adres

Oosthavenkade 56 (hoek van de Oosthavenkade en de Maasstraat)
3134 NX Vlaardingen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0