Volpestraat

Horizontal tabs

Beschrijving

Deze foto doet ons even in  de huid kruipen van Maurice “Den Dries” Merckx  (1896-1985) de onovertroffen beminnelijke  Halse folklorist, op het ogenblik dat hij in 1907 als elfjarige zijn eerste communie heeft gedaan. Zijn moeder is waardin van de herberg “In den Blok” rechtover het portaal van de paterkeskerk. Veertig jaar na de Franse Revolutie zijn in dat klooster in de Volpestraat  opnieuw paters komen wonen. Dankzij vrome aalmoezen hebben die rond 1900 een nieuw klooster langs de kant van de Nieuwstraat kunnen laten bouwen. Op de foto zien  we rechts van de basiliektoren, de geveltop van dat nieuwe klooster.

Tegenover Herberg “In den Blok” ziet de jonge Dries Merckx een oud manneke wonen bij wie de zjattekens rammelen in zijn schapraai wanneer op feestdagen  zware bastonen worden geproduceerd op het orgel van de kloosterkerk. Zouden de paterkes hun oud gebouw als sociale woonst hebben laten gebruiken voor ze het afbraken en een weelderige kloostertuin aanlegden?

Toen de Belgische Katholieken een politieke partij hadden opgericht rond 1870 vonden de afgestoten gelovige Liberalen voor hun geloofsbeleving een onderkomen bij deze paters die niet aan Mechelen maar aan Rome gehoorzaamheid verschuldigd waren. De kloosterkerk van de Volpestraat werd daarom gemoedelijk “de Liberoele kerk” genoemd. Nog steeds viert de blauwgetinte “Harmonie van Halle” hier haar plechtige jaarmis!

Begrijpelijk dat de priesters van De Grote Kerk niet steeds beste maatjes waren met de paters. Maar toch bleef na de zondagse hoogmis, de mis van elvenalf (met Franstalige preek tot halverwege de vijftiger jaren!) toevertrouwd aan de paters. Tot na die late mis moesten deze boetveerdige heren toen nog op straffe van doodzonde nuchter blijven.

De foto is genomen van op “Den Berg van Daatje” tussen de Postweg (nu Zuster Bernardastraat) en de Korte Vest. De fotograaf staat met zijn rug naar het slachthuis dat in deze stadswijk zorgt zowel voor lucratieve als voor volkse bedrijvigheid. De boeren komen met hun rijpe beesten naar hier, en de Halse beenhouwers komen hier zelf hun gerief slachten en opdelen, en daarna in stootkarren vervoeren naar hun winkels.

Door de straatnaam “Korte Vest” weten we dat dit de rand is van de primitiefste stadsomheining. Rond het jaar 1400 werd de stadsmuur van hier af uitgerekt tot aan de Arkenvest, maar het tussenliggende gebied is gedurende 400 jaar geen volwaardig stadsdeel geworden.  Brusselaars zouden dit “de marollen van Halle” hebben genoemd.

Van de rechterkant van de Volpestraat zien we op deze foto niets. Daar stond (warempel) een grote mouterij waar winkels waren vòòr gebouwd.

Aan de linkerkant herkennen we op de foto de gevels van enkele mooie herenhuizen, het vergaderlokaal (met gelagzaal) van de Middenstand, en  de witte gevel waarachter een schrijnwerkerij die in 1911 elektriciteit leverde voor de opvoeringen van “het Mariaspel” in de Mariazaal (met 2000 toeschouwersplaatsen!) van het Gildenhuis op de Beestenmarkt!

De nieuwe straat die deel uitmaakt van de urbanisatie van het Leeuwenplein, werd omwille van de paters “Minderbroedersstraat” gedoopt.

Adres

Volpestraat
1500 Halle, België

Openingstijden

Telefoonnummer

0477568501

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0