Vondelpark

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

Vanaf de Stadhouderskade in enigszins zuidwestelijke richting en in twee afzonderlijke fasen tot stand gekomen parkaanleg van het eerste Amsterdamse rij- en wandelpark (Vondelpark). De eerste fase kwam tot stand in 1864-65 en bestaat uit een smalle strook als aanlooproute van het eigenlijke park, ook wel 'de slurf' genoemd met daarop aansluitend een romantisch parkdeel. De aanlooproute loopt tot iets voorbij de Vondelbrug. Het 'romantische' deel kenmerkt zich door de aanwezigheid van drie golvende vijverpartijen met eilandjes (2) waartussen een stelsel van eveneens golvende rij-, wandel- en ruiterpaden is uitgezet. Het terrein is op bepaalde plekken enigszins geaccidenteerd en voorzien van in het oog vallende objecten (Vondelmonument), solitaire boomgroepen, exoten en bossages. Dit parkdeel loopt ongeveer tot aan de huidige Gerard Brandtstraat in het noorden en de Cornelis Schuytstraat in het zuiden. De tweede fase kwam gereed in 1877 en vertoont een meer landgoed-achtig karakter door de aanwezigheid van een koeien- en schapenweide. Karakteristiek voor de weides zijn de open structuur en de fantastisch uitgegroeide boomformaties als schuil- of schaduwplekje voor de dieren. Daartussenin ligt een grote speelweide. Ook in dit parkdeel een aantal golvende vijverpartijen met eilandjes (5). Geraffineerd in het ontwerp is de in de ZW-hoek uitgegraven slingerende vijverpartij die aan beide zijden doorloopt in (en aldus ook een relatie verkrijgt met) het ten zuiden van het Vondelpark gelegen Willemspark, het enige villapark van Amsterdam. Het plantenassortiment is zo gekozen dat praktisch het gehele jaar door de visuele effecten gehandhaafd blijven. De over het algemeen nog grotendeels aanwezige oorspronkelijke ruimtelijke indeling van het park bepaalt de zichtlijnen op bouwwerken, beelden, bijzondere begroeiing, waterpartijen met eilandjes, de weides en de beplanting.

Waardering

Parkaanleg van algemeen belang vanwege de over het algemeen gaaf bewaarde aanleg in landschappstijl bestaande uit rij-, wandel- en ruiterpaden, waterpartijen met eilandjes en de weides alsook zichtassen.

Adres

Rij- en wandelpark
1000 AA Amsterdam

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0