Voormalig fabrieksgebouw koffiehandel Tiktak

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding FABRIEKSGEBOUW, bestaande uit oorspronkelijk twee gebruikseenheden, gesitueerd in de gesloten noordelijke gevelwand van het Damsterdiep, gebouwd in 1891 in opdracht van de koffie- en theehandel Tiktak in een late neo-classicistische stijl. Het gebouw is thans in gebruik als kantoor en daartoe inwendig geheelaangepast. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond. Het oostelijke deel telt drie bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met een zwarte Friese golfpan. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een brede gestucte kroonlijst met consoles, die een geprofileerde bakgoot dragen. In het voordakschild bevindt zich een houten dakkapel met tympaan en rechts hiervan een houten trijshuisje. De voorgevel is drie raamtraveeën breed en opgetrokken uit rode baksteen. De begane grond is bekleed met hardsteen, waarin diepe voegen zijn aangebracht. De rijk gebeeldhouwde toegangsdeur is rondgesloten en heeft een glas-in-lood bovenlicht met een waaiervormig patroon. De vensters op de begane grond zijn eveneens rondgesloten en hebben hardstenen vensterbanken en borstweringen. De verdiepingen worden afgesloten door geprofileerde natuurstenen cordonlijsten. De vensters zijn segmentvormig gesloten en hebben bewerkte sluitstenen van hardsteen. In het midden op de eerste verdieping bevindt zich een balkon op bewerkte hardstenen consoles en een sierlijk gesmeed ijzeren hekwerk. Het westelijke deel telt twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak, belegd met een ruitvormige platte pan en is eveneens drie raamtraveeën breed. De plint, cordonlijsten en venstervormen zijn identiek aan perceel oost. De rondbogen van de vensters zijn voorzien van twee extra sluitstenen uit hardsteen. De gestucte kroonlijst heeft een tandlijst onder de geprofileerde bakgoot. Tegen het voordakschild is een kapel met gebogen lijstwerk en wangstukken geplaatst. Waardering Fabrieksgebouw, ontworpen in een late neo-classicistische bouwstijl, typisch voor het laatste kwart van de negentiende eeuw, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur en de buitengewone toepassing en gaafheid van natuursteen. Het gebouw is tevens van belang voor de sociaal-economische geschiedenis van Groningen, in het bijzonder de thee- en koffiehandel.

Adres

Damsterdiep (straat)
9711 SM Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0