Voormalig hoofdpostkantoor

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

HOOFDPOSTKANTOOR, gesitueerd in een zichtas over het A-kerkhof op de hoek van de Munnekeholm en de Schuitemakersstraat, gebouwd in 1909 in opdracht van de PTT naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters in een neo-gotische bouwstijl. Het gebouw is thans nog steeds in gebruik als postkantoor. De uitbreidingen van later datum vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een hoog opgaand zadeldak, gedekt met leien (Maasdak). De gevels zijn opgemetseld van roodbruine baksteen en sterk ritmisch geleed door liseenachtige muurdammen. Hiertussen bevinden zich de vensteropeningen. Op de begane grond zijn de vensters segmentboogvormig gesloten en voorzien van houten, driedelige kozijnen met tussenkalven. De rechtgesloten vensters op de verdieping bevatten segmentboogvormige ontlastingsbogen. Alle vensters hebben afzaatvormige hardstenen waterdorpels. De risalerende hoekpartij is voorzien van hoge topgevels en een overhoeks geplaatste ingang met trap. Boven de ingang bevindt zich een forse erker met hoge, segmentboogvormig gesloten vensters. De diep uitgemetselde consoles waarop deze erker rust, vormen met het tongewelf hiertussen een portiek boven de ingang. De venstervelden worden afgesloten door een neo-gotisch spitsboogfries. De topgevels bevatten terugliggende ranke vensteropeningen en blindnissen. Enkelvoudige en gepaarde schalken ondersteunen de trapsgewijs verspringende veldbeëindigingen. De gevels zijn voorts verlevendigd met speklagen. Voor neg- en sluitblokken, evenals voor de afdekkingen van topgevels en gedecoreerde consoles, is natuursteen gebruikt. De dakvlakken zijn voorzien van kajuiten, afgewisseld door dakkapellen met decoratieve windveren. De kappen worden omzoomd door een gemetselde balustrade met pinakels. Inwendig nog van belang de geornamenteerde glazen overkapping van de hal.

Waardering

Hoofdpostkantoor, gebouwd naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters in een neo-gotische stijl kenmerkend voor de overheidsgebouwen van rond de eeuwwisseling. Van algemeen belang:

- vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde;

- vanwege de grote architectonische kwaliteit van het ontwerp;

- vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur.

Bovendien vormt het gebouw een markant architectonisch element in de omgeving van het A-kerkhof in het centrum van de stad Groningen.

Het postkantoor (Munnekeholm 1) uit 1908 is ontworpen door C.H. Peters in de voor hem kenmerkende, op de neogotiek geënte vormen. Het L-vormige gebouw heeft op de afgeschuinde straathoek de ingang met erker op uitgemetselde consoles, waarop het jaar van opening (1909) is aangegeven. Het gebouw is later nog uitgebreid. Uit de bouwtijd dateren in het interieur het stucplafond in de portiek en het koofplafond met lichtpanelen in de centrale hal, beide voorzien van symbolische decoraties.

Adres

Munnekeholm 1
9711 JA Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0