Wapen van Engelandt

Horizontal tabs

Beschrijving

Huis "Het Wapen van Engelandt". Op de eerste verdieping vensterbogen, op de tweede gekoppelde pilasters tegen de dammen, welke een latere houten kroonlijst dragen. Afgehakte wapensteen en cartouches waarop: "Anno 1629". Gerestaureerd, geheel woonhuisvorm.

Het Wapen van Engeland (Lievevrouwestraat 29) heeft een uit 1629 daterende en in dodenkop geschilderde baksteengevel, versierd met natuurstenen waterlijsten, banden en maniëristische ornamenten. In cartouches is het bouwjaar aangegeven; een derde cartouche toont een wapenschild. Interessant zijn de dubbele pilasters met dunne ionische kapitelen op de tweede verdieping. De trapgevel ging verloren bij de ontploffing van het kruitmagazijn De Stoelemat in 1831 en werd vervangen door een houten kroonlijst.

Adres

Lievevrouwestraat 29
4611 JJ Bergen op Zoom

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0