Warmelo

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

HOOFDGEBOUW (huis Warmelo). Van oorsprong had het in omstreeks 1633 in maniëristische stijl gebouwde pand de vorm van een carré met in het midden een binnenplaats. Het huidige voorhuis was aanvankelijk het poortgebouw en was verbonden met de erachter liggende edelmanwoning via twee lage dwarsvleugels. Rond 1875 zijn de edelmanwoning en de dwarsvleugels gesloopt. Op de voormalige binnenplaats werd, met gebruikmaking van de oude muurdelen, de huidige achterbouw en het achterterras gebouwd, zodat er één geheel met het voorhuis ontstond. De middenpartij van het frontgebouw is tijdens een ingrijpende restauratie in 1927-1929 gewijzigd en zijn vele nieuwe historische interieuronderdelen die van elders afkomstig waren het huis ingebracht. Het door een gracht omgeven bakstenen huis heeft een brede, ondiepe frontvleugel en een smallere achtervleugel. Het pand is bedekt met geglazuurde, gesmoorde Oudhollandse pannen en heeft zowel op het voorhuis als het achterhuis twee hoekschoorstenen. Tussen de twee schoorstenen op het frontgebouw is centraal een klokkentoren geplaatst. Het schilddak van het voorhuis is aan de voorzijde voorzien van twee kleine dakkapellen met uitzetramen. Het thans in vijf traveeën op rechthoekige grondslag opgetrokken frontgebouw heeft een middenpartij met toegangsdeur geflankeerd door twee lantarens en bekroond door een 19de-eeuwse dakkapel met wangstukken en een gebogen fronton. In het fronton bevindt zich een klok uit 1731 van Wilhelm Fremy. Links en rechts van het licht risalerende middendeel van de voorgevel bevinden zich vier meerruitsvensters. In het midden van het schilddak van de achterpartij bevindt zich eveneens een dakkapel met uitzetramen, wangstukken en een halfrond fronton. Daarnaast aan elke kant een kleinere dakkapel. Op de begane grond in het midden meerruitstuindeuren met daarboven een halfrond bovenlicht en ernaast twee meerruitsschuifvensters met luiken. Op de verdieping drie meerruitsschuifvensters met luiken. De zijgevels van de achterpartij hebben elk vier meerruitsschuifvensters voorzien van luiken en worden bekroond door een dakkapel. In het hele gebouw zijn de hoekkettingen, de vensteromlijstingen, de lijsten, de aanzet- en sluitstenen in de ontlastingsbogen van vroegere vensters voor het grootste gedeelte uitgevoerd in natuursteen. Aan de nog aanwezige ontlastingsbogen is nog te zien dat met name de voorgevel in vroegere tijden een andere gevelindeling heeft gehad. Daarnaast zijn overal sierankers aangebracht. In het interieur zijn, behalve de in de jaren twintig van de twintigste eeuw van elders ingebrachte interieuronderdelen, ondermeer de gesneden trapleuning (midden 18de eeuw), de schoorsteen met zandstenen mantel, de gesneden rococo boezembetimmering (midden 18de eeuw) en een aantal van elders overgebrachte schoorstenen van belang. Het achter het pand liggende terras wordt aan drie zijden omgeven door een bakstenen muurtje en is te bereiken via een houten bruggetje aan de rechterzijde van het pand.

Huis Warmelo is via een brug met gietijzeren leuningen, balusters en twee kleine lantaarns verbonden met het door twee bouwhuizen geflankeerde voorplein. Vanaf de brug buigen twee stenen keermuurtjes met betonnen afdekplaten links en rechts af langs de om het huis liggende gracht. Aan het einde van de muurtjes geven twee sierhekjes toegang tot de historische tuin- en parkaanleg achter het pand.

Waardering

Het HOOFDGEBOUW (huis Warmelo) is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de architectonische vormgeving;

- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur;

- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl, aangelegd tussen binnen een nog in hoofdlijnen bestaande 17de-eeuwse formele aanleg.

Adres

Stedeke 11
7478 RV Diepenheim

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0