Werk aan de Waalse Wetering

Horizontal tabs

Beschrijving

Bovenop het Werk aan de Waalse Wetering heb je een wijds uitzicht over het linielandschap. Het fort ligt tussen de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal ten oosten van het lintdorp Tull en ’t Waal.

Bijzonder is de eenvoudige en overzichtelijke opzet van het fort en de opvallende aanwezigheid van het fort in het landschap. De meeste forten liggen min of meer verscholen in het landschap. De frontwal kijkt uit op de Waalse Wetering, waaraan het fort zijn naam dankt. Het fort kan bezocht worden als een uitstapje vanaf het Waterliniepad.  

Militair landschap

Dit drie kilometer lange inundatiekanaal tussen Fort bij Honswijk en de Schalkwijkse Wetering is kort na 1870 gegraven om het gebied ten zuiden en zuidoosten van Utrecht snel onder water te kunnen zetten.

Zo nodig was ondersteunend vuur mogelijk aan het noordelijk gelegen Fort bij ’t Hemeltje en aan het Werk aan de Korte Uitweg, iets verder zuidelijk. Het Werk aan de Waalse Wetering maakte, met Fort bij ’t Hemeltje, Verdedigingswerk te Vreeswijk, Lunet aan de Snel en Fort bij Honswijk deel uit van de complete Stelling Honswijk. Het militaire landschap van 1870 is nog volledig intact.  

Gras

Het Werk aan de Waalse Wetering bestaat uit een hoge aarden wal, een kazerne, een remise voor het geschut en een fortgracht.

Het min of meer rechthoekige forteiland, drie hectare groot, is uitsluitend met gras begroeid, waardoor de symmetrische indeling opvalt. De centraal tegen de wal gelegen kazerne is bedekt met een dikke laag aarde, net als de remise voor het geschut, die er bovenop staat. Alleen de voorgevel van de bouwwerken is zichtbaar.  

Het Werk aan de Waalse Wetering is gebouwd tussen 1875 en 1878. Dit fort had een doel: de oprukkende vijand via de Vuylkoopstroomrug tegenhouden.

Bij inundatie van de polders zou een smalle strook land nauwelijks onder water komen te staan. Dit hogere stuk grond strekte zich uit van Schalkwijk tot aan Tull en ’t Waal en loopt langs de noordkant van het Werk aan de Waalse Wetering. De verhoging is 50 centimeter en dat zou voldoende zijn voor een doortocht van de vijand.

Schootsveld

Het Werk aan de Waalse Wetering was geschikt voor de huisvesting van 94 soldaten. Achter de aarden wal konden tien stuks geschut worden opgesteld. De aarden wal is gericht op Schalkwijk, omdat daar het gevaar te verwachten was. Een eventuele vijand had geen schuilplaats en kon vanaf dit hoge punt eenvoudig worden geraakt.

Binnen het schootsveld van het fort bevonden zich enkele houten schuren. Bij oorlogsdreiging mocht het leger deze platgooien of afbranden, zodat vrij zicht ontstond. Dit was vastgelegd in de Kringenwet (1853), die precies voorschreef wat er gebouwd mocht worden binnen de drie kringen van 300, 600 en 1000 meter van een fort.

De fortwachterswoning is gebouwd is 1876 en staat op enige afstand bij de Waalseweg.

Mooi uitzicht

Sinds 1970 is het fort eigendom van Staatsbosbeheer. In 2002 is het aardwerk gerestaureerd. Het hoogste punt van het fort is bereikbaar via een - nieuwe – buitentrap, vanwaar bezoekers een prachtig uitzicht hebben over de voormalige inundatievelden. Het fort is vrij toegankelijk.

Bronnen:

http://forten.nl/forten/werk-aan-de-waalse-wetering/
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/kromme-rijn/bezienswaardigheden/werk-aan-de-waalse-wetering
http://www.oudhouten.nl/recente-tijd/werk-aan-de-waalse-wetering/
http://hollandsewaterlinie.erfgoedsuite.nl/@1204/2-werk-waalse/
http://www.utrechtyourway.nl/event/werk-aan-de-waalse-wetering

Adres

Waalseweg 22
3999 NS Tull en 't Waal

Openingstijden

5.00 - 22.00 uur

Facilities

  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0