Westerbork Synthese Radio Telescoop

Horizontal tabs

Beschrijving

De Westerbork Synthese Radio Telescoop (afgekort WSRT) wordt beheerd door de stichting ASTRON, ASTRonomisch Onderzoek in Nederland. Het terrein van de WSRT ligt naast het voormalige Kamp Westerbork. Vanwege de radiotelescoop is in de omgeving geen gemotoriseerd verkeer toegestaan. Ook mobiele telefoons zijn niet toegestaan. Toen de telescoop werd aangelegd, was er weinig belangstelling voor Kamp Westerbork. De aanleg van de WSRT werd zelfs gezien als een welkome mogelijkheid om de confrontatie met het kamp uit de weg te gaan.

De opstelling

De antennes, ieder met een diameter van 25 meter, staan in oost-west richting opgesteld over een lengte van bijna drie kilometer. Hierdoor kan door middel van de zogenaamde radio-synthese techniek een telescoop met een diameter van bijna drie kilometer worden nagebootst. Vier van de veertien antennes kunnen over rails verplaatst worden. De overige tien antennes staan op een vaste positie. De antennes zijn uitgerust met verschillende ontvangers die gevoelig zijn voor radiostraling tussen 120 MHz en 8,3 GHz.

Het onderzoek

Vanaf de jaren zestig begon de Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg (eind jaren zestig omgedoopt tot ASTRON, ASTRonomisch Onderzoek in Nederland) met de ontwikkeling van de Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT). Eind jaren zestig was de ontwikkeling voltooid en kon de bouw beginnen. In 1970 werd de WSRT in gebruik genomen. Gedurende tien jaar was dit de krachtigste radiotelescoop ter wereld. Onderzoek naar onder meer gassen buiten ons melkwegstelsel, donkere materie en de ontdekking van een zwart gat is verricht met behulp van de WSRT.

Vernieuwing en huidig gebruik

In de jaren negentig werd begonnen met een grootscheepse vernieuwing van de WSRT. In 1999 was het grootste deel van het systeem geheel vernieuwd. Alleen de parabolische antennes zelf stammen nog uit 1970. Door deze vernieuwing is de WSRT wederom de krachtigste radiotelescoop ter wereld. Het onderzoek dat met behulp van deze telescoop wordt verricht, richt zich voornamelijk op gassen buiten ons melkwegstelsel. Daarnaast kan de WSRT ook proceswaarnemingen doen in het vroege heelal. In samenwerking met andere radiotelescopen worden met behulp van de WSRT ook zogenaamde VLBI-metingen (Very Long Baseline Interferometry) verricht.

Adres

Openingstijden

De WSRT is (van afstand) te bezichtigen. Voor overige bezichtigingen kunt u contact opnemen met mevr. Boekhorst, PR en communicatie, 0521 595204.

Telefoonnummer

0521 595100
0521 595204

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0