Zevenlandenhuizen: Engeland

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Meest westelijk in het complex De Zeven Landen gesitueerd HERENHUIS, genaamd Engeland en ontworpen door Tj. Kuipers in 1894.

N.B. In 1925 werd in opdracht van A.N. Scholten Lewe van Middelstum naar ontwerp van Jan de Meyer een groter deel van de kap voor bewoning geschikt gemaakt.

Object-omschrijving

Herenhuis met vier bouwlagen: begane grond, eerste en tweede verdieping en kapverdieping. Opgetrokken in baksteen op een hoge natuurstenen plint met symmetrische puntgevel. Het dak bestaat uit een ingestoken zadeldak, waarachter een schuinoplopend dakschild met rode platte pannen, verder waarschijnlijk plat. De begane grond heeft aan de rechterzijde de toegangspartij met deur onder ingezwenkte keperboog met profiellijst en half-balusters. Aan de linkerzijde een getoogd vierruits venster onder soortgelijke keperboog. In het midden een zesruits venster. Verder rode en grijze baksteen en vier natuurstenen kraagstenen. Op de eerste verdieping een grote centrale driezijdige erker, gedragen door een ojief-vormige tromp met landsnaam 'Engeland'. De uit overwegend grijze baksteen opgetrokken erker heeft verder witgepleisterde hoekstenen, smalle recente vensters met bovenlicht, banden in rode baksteen, een houten architraaf en een vijftal tinnen of kantelen met kroonlijst. De oorspronkelijk open 'moordgaten' zijn inmiddels gedicht en witgestuct. De tweede verdieping heeft een centrale dubbele vensterpartij met balcon en met recente kozijnen. Verder geprofileerde bovendorpels en op geprofileerde en geornamenteerde kraagstenen rustende diepe muurdammen, als steunpunten voor de uitkragende houten top van de puntgevel daarboven. Geprofileerd gemetselde kroonlijst. Kapverdieping met houten beschot en windveren; uitkragende beschoten top met regels en stijlen. Kleine rechthoekige erker met kruisvenster met meerruits ramen. Aan weerszijden nog een smal venster met zesruits bovenlicht. De erker rust op een console opgebouwd uit steeds inspringende rechthoeken. De console loopt uit in een uitgewerkte kraagsteen.

Waardering

Rijk gedetailleerd herenhuis van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een geheel op de Engelse inheemse bouwtradities geïnspireerde architectuur in de context van een complexmatige staalkaart van Europese bouwstijlen en als onderdeel van het door Tj. Kuipers ontworpen complex De Zeven Landen.

Adres

Roemer Visscherstraat 30A
1054 EZ Amsterdam

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0