Zevenlandenhuizen: Spanje

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

HERENHUIS, genaamd Spanje en deel uitmakend van het complex De Zeven Landen, ontworpen door Tj. Kuipers in 1894.

Object-omschrijving

In neo-Moorse trant uitgevoerd herenhuis met gedecoreerde voorgevel met witte en roze gepleisterde banden. Het pand bestaat uit een beganegrond, twee verdiepingen en een kapverdieping. Het dak is schuinoplopend, waarachter verder plat. Het eerste deel wordt gedekt met shingles. Aan de rechterzijde wordt een torenachtige voorsprong bekroond door een convex tentdak. De beganegrond heeft een hardstenen plint, waarin enkele roze blokken zijn verwerkt. Aan de rechterzijde is de toegangspartij bestaande uit een verdiept geplaatste oorspronkelijke toegangsdeur in portiek met hoefijzerboog met gebiljoende posten. Gestucte platte blokken in segmentvormig bovendeel van de boog. Spaarveld met gestucte florale ornamentiek. Landsnaam 'Spanje' boven de toegangspartij. Aan de linkerzijde een tweetal vensters in hoefijzerboogvorm, met horizontale geleding en gedichte onderzijde. De eerste verdieping heeft aan de rechterzijde een hoefijzerboogvormig venster met dubbele draairamen en bovenlicht. In het linkerdeel grote vensterpartij achter driezijdig balcon met houten hekwerk met ranke balusters en traliewerk. Aan weerszijden van het venster twee gekoppelde hybride zuilen op uitkragend en aan de onderzijde getand stylobaat. Dubbele openslaande balcondeuren, geleed bovenlicht en zijramen. Het segmentvormige deel van de hoefijzerboog is in de archivolt getand. Daaromheen spaarveld met gestucte florale decoratie. De rechterzijde van de tweede verdieping bevat een venster onder gespitste driepasboog. In de concha verschillende gewelfschelpen. Venster met dubbel draairaam. Drie horizontale uitwendige roeden aan de onderzijde. Gestuct geveldeel met geometrische versiering. Aan de linkerzijde twee vensters met draairamen en bovenlicht in hoefijzerbogen boven gestucte en geprofileerde cordonlijst. Het linker venster heeft twee horizontale uitwendige roeden aan de onderzijde. Aan de bovenzijde pendentiefvormig spaarveld tussen de vensters, gestucte floraledecoratie. Uitkragende gootlijst op klossen. Kleine dakkapel op schuinoplopend dakschild. Aan de rechterzijde zet de voorsprong zich nog een verdieping voort; deze bevat een tweetal gekoppelde sleutelgatvensters met tuimelramen. Drie kleine lichtopeningen daarboven. Breed uitkragende daklijst op klampen. A-jour bewerkte windveer.

Waardering

Rijk gedetailleerd herenhuis van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een geheel op de Spaanse inheemse en Moorse bouwtradities geïnspireerde architectuur in de context van een complexmatige staalkaart van Europese bouwstijlen en als onderdeel van het door Tj. Kuipers ontworpen complex De Zeven Landen.

Adres

Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0