Ziekenboeg/Atlantikwall: opslagruimte en garage

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Pand, waarschijnlijk in oorsprong in gebruik als OPSLAGRUIMTE en GARAGE, gelegen ten oosten van het voormalige stafgebouw en de voormalige ziekenboeg, onderdeel uitmakend van het complex 'voormalige Duitse ziekenboeg" te Den Helder. De inrijpoorten van de garage liggen op de as van de ingang van het terrein.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd pand, bestaande uit één bouwlaag onder een verzonken zadeldak, in oorsprong gedekt met Hollandse pannen. Aan de zuidelijke kopgevel bevindt zich een kleine rechthoekige aanbouw van één bouwlaag onder zadeldak. De noklijnen van pand en aanbouw lopen evenwijdig met de Nieuweweg.

De constructie bestaat uit wanden, muren en plafonds van gewapend beton. De buitenmuren zijn bekleed met baksteen. Tenzij anders vermeld bevatten de vensterassen een betonnen kruisvenster met stalen luiken. De vensters hebben terugliggende houten ramen met roedenverdeling. De voorgevel (W) heeft een breedte van zes vensterassen. Links bevindt zich een terugliggend geveldeel ter breedte van vier vensterassen met veranda. Dit geveldeel bevat drie kruisvensters en (rechts) één getoogde deuropening met gecementeerde architraaf. De deur is rechthoekig en heeft een getoogd bovenlicht. De veranda bestaat uit stalen I-profielstijlen die de zoldervloer en daklijst ondersteunen. In het rechter geveldeel bevonden zich in oorsprong twee getoogde garagepoorten met dubbele stalen deuren. Alleen de rechter garagedeur is nog intact. Geheel rechts is de aanbouw te zien, die één kruisvenster bevat.

De kopgevels (N en Z) hebben een tuitgevel met schouderstukken. De linkerzijgevel (N) heeft in de centrale as een terugliggende getoogde houten deur met gecementeerde architraaf. In de kap is een klein rechthoekig venster aangebracht.

De rechterzijgevel (Z) bestaat uit de kopgevel van de aanbouw en een deel van het muurwerk van het hoofdvolume. De aanbouw bevat een terugliggende getoogde stalen deur en een klein zoldervenster. Het muurwerk van het hoofdvolume is blind en bevat een risalerende schoorsteen.

De achtergevel (O) bevatte in oorsprong vijf kruisvensters. Het tweede venster van links is niet meer origineel.

Waardering

De voormalige opslagruimte met garage is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het complex "voormalig Duits ziekenboegcomplex" te Den Helder. Daarnaast heeft het object ensemblewaarde met het voormalige stafgebouw en de voormalige ziekenboeg, die in dezelfde bouwtrant zijn opgetrokken.

Adres

Nieuweweg bij 23
1784 PH Den Helder

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0