Volg het pad langs de historie van Universiteit Gent

UGentMemorie is het virtuele geheugen van de UGent. Het brengt herinneringen, geschiedenissen en erfgoed van de universiteit bij elkaar. Rode draad doorheen UGentMemorie is de impact van stad, maatschappij en wetenschap op de universiteit en vice versa. Met deze wandeling neemt ze je mee langs de geschiedenis en het gemeenschappelijke geheugen van stad en universiteit. Op de route liggen elf ‘lieux de mémoire’ die zowel op fysieke als op symbolische wijze de wisselende verhoudingen tussen stad en universiteit markeren. Bij deze wandeling horen een audiogids ingesproken door o.a. Daniel Termont (mp3), een applicatie voor iPhone en Android en een mobiele site. Je kan deze gratis dwonloaden via www.UGentPassage.be Je start aan de Aula.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1