oorlog

Door diplomatieke verdragen waren twee machtsblokken ontstaan: De triple alliantie, triple entente. Het Ottomaanse Rijk had geheim bondgenootschap met Duitsland.

Schuld aan de loopgraven

Meer, polder, lusthof

De ‘Poort des Doods’, de hoofdingang van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Wat zonder vooropgezet plan begon eindigde achter deze poort met de moord op een miljoen mensen.

De kronkelige weg naar Auschwitz

Kunstenaars-impressie van een veldslag tussen Romeinen en Germanen diep in het huidige Duitsland

Romeinen in Noord-Duitsland?

De slag bij de Doggersbank, de opening van de Vierde Engelse Zee-oorlog (1780-1784) waarin de Nederlandse vloot ten onder ging

Oorlog was commerciële business

Conflict in Syrië

Bevrijding van Europa

Atlantikwall

Pagina's