Spindoctors

De spindoctor Man achter de schermen

Alexander Hamilton Spindoctor avant la lettre

Het Binnenhof Broeinest van facts en frames

ITIN Social

  • Gerard Verbeek
  • Truus Gerritsen
  • Ans Hazenbrouck

Nog geen reacties

Spindoctors

Introduction

De spindoctor

Er zijn weinig zaken belangrijker voor een politicus dan imago. Met name sinds politici steeds meer in de schijnwerpers staan na de opkomst van radio, televisie en internet is het belangrijk om goed voor het voetlicht te komen. Hierdoor is er een beroepsgroep ontstaan die zich achter de schermen bezighoudt met het beïnvloedden van het imago van politici: de spindoctors. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de Amerikaanse Republikein Karl Rove, die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de verkiezingen van zowel vader als zoon Bush. Hierbij maakte hij gebruik van tactieken die vaak niet eens zijn eigen kandidaat goed voor de dag lieten komen, maar vooral de politieke tegenstanders in een kwaad daglicht stelden. Met uitgebreide lastercampagnes wist hij verschillende kandidaten van het presidentschap af te houden met als bekendste voorbeelden Michael Dukakis in 1988 en John Kerry in 2004.

 

In Nederland wordt Ben Korsten gezien als de eerste spindoctor in de Haagse kaasstolp. Hij was de eerste die in de jaren zestig politici weerbaar maakte tegen de oprukkende media. Een ander bekend voorbeeld van een Nederlandse spindoctor is de CDA-er Jack de Vries. Met zijn op Amerikaanse leest geschoeide aanpak was hij medeverantwoordelijk voor de verkiezingswinst van Jan-Peter Balkenende in 2006. Na een succesvolle campagne waarin de PvdA voortdurend van draaien werd beticht, won het CDA nipt de verkiezingen. Hoewel hun werk zich toespitst op het beïnvloedden van imago’s, roepen spindoctors zelf een negatief beeld op bij veel kiezers. Het zouden achterbakse regelaars zijn die zich niet laten weerhouden door feiten om iemands reputatie te besmeuren.  Door hun optreden zouden ze ervoor zorgen dat politiek steeds meer om de vorm draait in plaats van om de inhoud. Met de opkomst van het populisme lijkt deze ontwikkelingen alleen maar sterker te worden.

Alexander Hamilton

Een van de eersten die het belang van het ‘spinnen’ onderkende was Alexander Hamilton, een van de belangrijkste Amerikaanse Founding Fathers. Nadat de eerste president George Washington na twee termijnen zijn ambt neerlegde, werden de eerste echte presidentsverkiezingen van 1796 gewonnen door John Adams. Hamilton had echter een andere kandidaat gesteund en had zich voorgenomen alles in het werk te stellen om Adam’s presidentschap op alle fronten te ondermijnen. Hij liet pamfletten drukken waarin Adams werd weggezet als een aristocraat die weinig voeling had met het volk en liever op zijn landgoed in Massachutes vertoefde dan in het nieuw gebouwde Witte Huis in Washington. Dit terwijl Adams juist van lage komaf was en zich als advocaat had ingezet voor de minder bedeelden. Tijdens de verkiezingen van 1800 liet Hamilton zijn propagandapparaat op volle toeren werken om de herverkiezing van Adams te verijdelen en zijn eigen kandidaat Pickney verkiest te krijgen. Hij ging zo ver met zijn lastercampagnes dat hij zelfs door zijn eigen politieke vrienden tot de orde werd geroepen. De derde kandidaat Thomas Jefferson, nog twintig jaar eerder de opsteller van de Onafhankelijkheidsverklaring, ging er uiteindelijk met de winst vandoor en werd de derde president van de Verenigde Staten. Blijkbaar was de politieke wereld nog niet helemaal klaar voor de spindoctor avant la lettre Hamilton.  Na een berucht duel met vice-president Aaron Burr in 1804 kwam de heetgebakerde Founding Father vroegtijdig aan zijn einde.  

Het Binnenhof

Het werkterrein van spindoctors in Nederland ligt op en rond het Binnenhof in Den Haag. In de wandelgangen en cafe’s zijn adviseurs en voorlichters voortdurend bezig om de uitlatingen en gedragingen van hun politici te vormen en naar de juiste kanalen te richten. De journalisten drommen samen in perscentrum Nieuwspoort voor het laatste nieuws en zetten hun zintuigen op scherp om de informatiestroom te doorgronden en voor het grote publiek te duiden. Bepaalde informatie wordt naar selecteerde journalisten doorgesluisd om een politieke doorbraak te forceren of om op goede voet met bepaalde media te komen. Ook kan het zijn dat spindoctors omstreden uitlatingen van politici nuanceren of door achtergrondinformatie te geven deze in een ander daglicht proberen te stellen. Journalisten moeten constant op hun hoede zijn en een goed ontwikkeld kritisch vermogen hebben ontwikkeld. Een belangrijke vraag is dan ook of spindoctors er door hun inspanningen daadwerkelijk erin slagen een positief imago voor hun politicus te creëren. Het lijkt erop dat journalisten al gauw door de verwoede pogingen heenkijken en zich niet voor het karretje laten spannen. Bovendien stemmen veel mensen niet per se op de politicus met het beste imago, maar uit traditie of om inhoudelijke redenen. Jan Peter Balkenende heeft als policitus die nooit erg populair is geweest, toch vier verkiezingen weten te winnen. 

Circa:
Nee

Adres

Nederland

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0