Angelique van der Pol

Voornaam:
Angelique
Tussenvoegsel:
van der
Achternaam:
Pol
Geboortedatum:
5 maart 1985
Geslacht:
Vrouw
Straat:
Pennyhof 3
Woonplaats:
Amsterdam
Postcode:
1060SM
Telefoonnummer (huis):
31651353392
Telefoonnummer (mobiel):
31651353392
Twitter-ID:
AngievdP
LinkedIn:
http://www.linkedin.com/pub/angelique-van-der-pol/46/b81/61
Type:
erfgoed amateur-expert
Opleidingsniveau:
WO
Beroep/werkkring:
Erfgoed, geschiedenis & vehalen

Organisatie

Verhalenschat

Functie

eigenaresse

Mijn bijdragen

Personality
Titel Datum
Willem Drost 2012-12-04 16:32