Cultuur & Europa (10) – Peter Smidt

De ontdekking van Europa

Al op jonge leeftijd werd ik geraakt door muziek. Via de radio kwam ik in aanraking met liedjes die in staat waren om in drie of vier minuten mijn wereld op zijn kop te zetten. Ik wist van mijn hobby mijn werk te maken en werd concert- en festivalorganisator.

Al doende heb ik zo geleerd hoe de muziekwereld functioneert en wat de mechanismen zijn waardoor de ene artiest voortdurend op de radio gedraaid wordt en volle zalen trekt en de andere artiest na vele pogingen om zijn muziek onder de aandacht te brengen toch maar die ‘vaste baan buiten de muziek’ neemt om de huur te kunnen betalen.

Noorderslag

Omdat ik voornamelijk in aanraking kwam met Amerikaanse en Engelse groepen programmeerde ik ook voornamelijk artiesten uit die landen. Pas toen ik een festival met Nederlandse groepen begon (Noorderslag), maakte ik kennis met de kwaliteit van de Nederlandse muziek.

Toen ik jaren later bij Conamus ging werken, onder andere om Nederlandse muziek in het buitenland te promoten, kwam ik erachter dat de Nederlandse popmuziek eigenlijk nauwelijks mogelijkheden in het buitenland heeft en er weinig (zaken-) relaties met andere Europese landen zijn.

EuroSonic

In heel Europa spelen Amerikaanse en Engelse groepen, maar voor Nederlandse popmuziek is er, afgezien van een incidenteel optreden in een achterafzaaltje, geen plek op de markt. Ik begon me te realiseren dat ditzelfde geldt voor de muziek uit bijna alle Europese landen. Wie in Nederland kent nou een popgroep uit Duitsland, Portugal of Finland?

Die zijn in Nederland zelden of nooit te horen en te zien. Dat was de reden om naast Noorderslag het festival EuroSonic ( het showcasefestival voor Europese popmuziek) te beginnen. Daaruit bleek dat er in Europa prachtige, veelzijdige popmuziek wordt gemaakt.

Kleine thuismarkt

In de meeste Europese landen is ongeveer 80% van de popmuziek op de nationale radio, tv en op de podia afkomstig uit de VS of UK. Dit betekent dat ook het leeuwendeel van het geld dat de bevolking betaalt voor het gebruik van deze muziek (onder andere auteursrechten, cd’s en concertkaartjes)  naar Amerika en Engeland vloeit.

En dat zorgt er weer voor dat artiesten uit die landen vaak een betere geluidskwaliteit en een hoger marketingbudget hebben. De nationale artiest moet zijn inkomen zien te halen uit zijn eigen, vaak relatief kleine ‘thuismarkt’.

Muziekexportkantoren

Uiteraard hebben meer muziekprofessionals in Europa zich deze situatie gerealiseerd. In de meeste Europese landen  zijn de laatste jaren nationale zogenoemde muziekexportkantoren opgestart, die vergelijkbaar zijn met Conamus. Tijdens een gezamenlijke vergadering bleken we allemaal tegen dezelfde problemen op te lopen.

De conclusie was snel getrokken. Als we er gezamenlijk voor zorgen dat de Europese markt toegankelijk wordt voor Europees repertoire, hebben alle musici in Europa meer kansen, een grotere markt en de mogelijkheid tot het vergaren van een inkomen. Daarmee heeft de nationale muzieksector de mogelijkheden te investeren in nieuw product.

LA, NY en Londen

Het klinkt logisch maar het bepaald niet eenvoudig te realiseren. Er bestaan op het gebied van popmuziek nauwelijks Europese handelscontacten, grensoverschrijdende media en dus kennis van elkaars product. De dominantie van Amerikaans repertoire is groot.

In LA, NY en Londen wordt bepaald welke artiest in Europa wordt gepromoot. Iedereen in Europa weet precies wat zich in New York of Londen afspeelt, maar wat er 250 kilometer verderop in je buurland gebeurt? Geen idee!

Lobby voor Europese muziek

Een van de belangrijkste prioriteiten voor de Europese muziek is het creëren van mogelijkheden tot circulatie van Europees repertoire in Europa. Vandaar dat we sinds vijf jaar met de gehele Europese muzieksector, verenigd in het European Music Office (EMO) werken aan een lobby richting de Europese Commissie voor een specifiek programma dat in 2007 onderdeel van het nieuwe cultuurprogramma zou moeten zijn.

De Europese muziek verdient het. De kwaliteit is er. En wat is mooier dan een gezamenlijk Europa met een diversiteit aan muziek die ook door iedereen in Europa gehoord kan worden?

Dit in tegenstelling tot de huidige situatie; een Europa dat qua popmuziek afhankelijk is van producten uit de VS en waar Europese artiesten vanwege de onmogelijkheid van een internationale carrière uiteindelijk kiezen voor die ‘vaste baan buiten de muziek’.

Export naar Azië

We bevinden ons nu op een cruciaal moment. De Europese Commissie werkt aan het nieuwe cultuurprogramma dat in 2007 moet ingaan. Tijdens het Nederlands voorzitterschap moet de basis daarvoor klaar zijn. Hier ligt een fantastische mogelijkheid om onder Nederlands voorzitterschap een wezenlijke kans te creëren voor popmuziek in Europa.

En niet alleen voor de muziek, maar ook voor een bloeiende creatieve industrie. De Europese muziekmarkt  is groter dan de Amerikaanse. Nu moet deze markt nog toegankelijk gemaakt worden voor Europese muziek. Pakt Nederland – als voorzitter -  deze handschoen op?

Ten slotte nog iets over het buitenlandse cultuurbeleid van de Europese Unie. Als de interne markt voor muziek in Europa toegankelijk gemaakt is voor Europese muziek, ligt  het voor de hand om vervolgens gezamenlijk, met Europees materiaal, te proberen een plek te krijgen op de grote nieuwe muziekmarkten als Azië, met name China.

Peter Smidt studeerde kunst en kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen, was zanger, boekingsagent, manager, concert- en festivalpromotor en is nu projectmanager bij Conamus en creatief directeur van Noorderslag en EuroSonic.

 

      

Circa:
Nee

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0